Insekticid je chemická látka určená primárně k hubení hmyzu. Používá se především v zemědělství proti škůdcům, kteří zamořují pěstované rostliny nebo ohrožují obyvatelstvo přenosnými nemocemi. Přečtěte si něco víc o insekticidech, například, jak se klasifikují, jaké jsou způsoby pronikání jedu do těla hmyzu nebo jaký mají insekticidy vliv na životní prostředí.

Klasifikace insekticidů

Insekticidy je možné rozdělit podle toho, na jaké vývojové stádium hmyzu působí:

 • ovicidy – hubí vajíčka,
 • larvicidy – hubí larvy,
 • ovilarvicidy – hubí vajíčka a larvy,
 • imágocidy – hubí dospělý hmyz.

Insekticidy je možné klasifikovat také podle:

 • obsahu chemie,
 • toxikologického působení,
 • způsobu pronikání (požití, inhalace, tělesný kontakt).

Způsoby pronikání insekticidů do těla hmyzu

Většina syntetických insekticidů proniká do těla hmyzu všemi třemi způsoby – požitím vnitřně (jed), inhalací (fumigace) a proniknutím přes tkáň těla (kontaktní jed). Kromě syntetických látek obsahují insekticidy také některé organické sloučeniny, které se přirozeně vyskytují v rostlinách. Některé z těchto organických sloučenin jsou povoleny v ekologickém zemědělství.

Žaludeční jedy

Žaludeční jedy jsou toxické pouze tehdy, když jsou přijímány ústy a jsou nejužitečnější proti hmyzu, který má kousavé nebo žvýkací části úst, jako jsou housenky, brouci nebo kobylky. Hlavním jedem jsou arsen (chemický prvek ve skupině dusíku), acetoarsenitan měďnatý, hydrogenarseničnan olovnatý, arseničnan trivápenatý, sloučeniny fluoru, fluorid sodný a kryolit. Aplikují se formou spreje nebo jako popraš na listy a stonky rostlin, které konzumují hmyzí škůdci. Tyto jedy byly postupně nahrazeny syntetickými insekticidy, které jsou méně nebezpečné pro lidi a jiné savce.

Inhalační jedy – fumiganty

Fumiganty jsou toxické látky, které vstupují do dýchacího systému hmyzu prostřednictvím průduchů nebo dýchacích otvorů. Zahrnují chemikálie, jako je kyanovodík, naftalen, nikotin a methylbromid. Používají se hlavně k hubení hmyzích škůdců nacházejících se ve skladech nebo k fumigaci (vykuřování) mateřské populace.

Kontaktní jedy

Kontaktní jedy pronikají kůží škůdce a jsou používány zejména proti členovcům, jako jsou mšice, které propíchnou povrch rostliny a vysají její šťávu. Kontaktní insekticidy mohou být rozděleny do dvou hlavních skupin: přirozeně se vyskytující sloučeniny a syntetické organické sloučeniny. Přirozeně se vyskytující kontaktní insekticidy zahrnují:

 • nikotin vyvinutý z tabáku,
 • pyrethrum získaný z květů kopretiny starčkolisté (Chrysanthemum cinerariaefolium) a kopretiny řimbaby (Tanacetum coccineum),
 • rotenon získaný z kořenů druhů kožnatce (Derris) a příbuzných rostlin,
 • olej z ropy. 

Ačkoli tyto sloučeniny byly původně odvozeny hlavně z rostlinných extraktů, toxické látky některých z nich (např. Pyrethriny) byly syntetizovány. Přírodní insekticidy jsou obvykle na rostlinách krátkodobě a nemohou poskytovat ochranu proti prodlouženým invazím. Kromě pyrethrumu byly ostatní látky nahrazeny novějšími syntetickými organickými insekticidy.

Syntetické insekticidy

Syntetické kontaktní insekticidy jsou nyní primárními činidly pro kontrolu hmyzu. Obecně pronikají hmyzem snadno a jsou toxické pro širokou škálu druhů těchto škůdců. Hlavní syntetické skupiny jsou chlorované uhlovodíky, organické fosfáty (organofosfáty) a karbamáty.

Chlorované uhlovodíky

Chlorované uhlovodíky vznikly ve čtyřicátých letech po objevu insekticidních vlastností DDT (1939). Další příklady této řady jsou BHC, lindan, chlorbenzilát, methoxychlor a cyklodieny, které zahrnují aldrin, dieldrin, chlordan, heptachlor a endrin. Některé z těchto sloučenin jsou poměrně stabilní a mají dlouhý zbytkový účinek. Jsou proto zvláště cenné tam, kde je ochrana nutná po dlouhou dobu. Jejich toxické působení není zcela pochopeno, ale je známo, že narušují nervový systém. Množství těchto insekticidů bylo zakázáno pro jejich škodlivé účinky na životní prostředí.

Organofosfáty

Organofosfáty jsou nyní největší a nejuniverzálnější třídou insekticidů. Dvě široce používané sloučeniny v této třídě jsou parathion a malathion. Dále pak diazinon, naled, methyl parathion a dichlorvos. Jsou zvláště účinné proti savému hmyzu, jako jsou mšice a roztoči, které se živí rostlinnými šťávami. Absorpce chemikálií do rostliny je dosažena buď postřikem listů nebo použitím roztoků impregnovaných chemikáliemi do půdy, takže příjem probíhá skrze kořeny. Organofosfáty mají obvykle malý zbytkový účinek a jsou proto důležité tam, kde zbytkové tolerance omezují výběr insekticidů. Jsou obecně mnohem toxičtější než chlorované uhlovodíky. Organofosfáty zabíjejí hmyz inhibicí na enzym cholinesterázy, která je nezbytná pro fungování nervového systému.

Karbamáty

Karbamáty jsou skupinou insekticidů, které zahrnují takové sloučeniny jako je karbamyl, methomyl a karbofuran. Rychle se detoxikují a vylučují ze zvířecích tkání. Předpokládá se, že jejich toxicita vzniká z mechanismu, který je podobný organofosfátům.

Vliv insekticidů na životní prostředí

Příchod syntetických insekticidů v polovině 20. století výrazně zredukoval hmyz a další škůdce. Tyto chemikálie zůstávají v moderním zemědělství i přes své ekologické nevýhody. Zabraňují ztrátám plodin, zvyšují kvalitu produkce a snižují náklady na zemědělství. Moderní insekticidy zvýšily v některých regionech světa v období 1945 – 1965 výnosy plodin až o 50 %. Protože ale způsobovaly zdravotní potíže u lidí a domácích zvířat, bylo jejich používání v mnoha oblastech světa značně omezeno.

Vliv insekticidů na životní prostředí

Využití insekticidů však vedlo také k několika vážným problémům, mezi nimiž byly především kontaminace životního prostředí a vývoj rezistence u některých druhů škůdců. Protože insekticidy jsou jedovaté sloučeniny, mohou mít kromě škodlivého hmyzu nepříznivé účinky také na jiné organismy. Akumulace některých insekticidů v životním prostředí může ve skutečnosti představovat vážné ohrožení jak volně žijících živočichů, tak lidí. Mnohé insekticidy jsou krátkodobé nebo jsou metabolizovány zvířaty, která je přijímají, ale některé jsou perzistentní, a když se aplikují ve velkém množství, pronikají do životního prostředí. Když je aplikován insekticid, většina z toho se dostane do půdy a podzemní voda může být kontaminována přímou aplikací nebo odtokem z ošetřených oblastí. Hlavními nečistotami v půdě jsou chlorované uhlovodíky, jako je DDT, aldrin, dieldrin, heptachlor a BHC. V důsledku opakovaného postřiku se tyto chemikálie mohou hromadit v půdě v překvapivě velkém množství (10 – 112 kilogramů na hektar) a jejich účinek na volně žijící živočichy je značně zvýšen, protože se stávají součástí potravinového řetězce. Stabilita DDT a podobných látek vede k jejich akumulaci v tělesných tkáních hmyzu, které tvoří potravu jiných živočichů, kteří jsou v potravinovém řetězci na vyšší úrovni – například dravci (orli, jestřábi a sokoli). V důsledku toho se používání takových chemikálií začalo v 60. letech 20. století omezovat a v mnoha zemích bylo v 70. letech 20. století používání úplně zakázáno.

Rezistence hmyzu proti insekticidům

Dalším problémem s insekticidy je tendence některých cílových populací hmyzu vyvinout rezistenci. Je to způsobeno tím, že hmyz, který přežije, se množí a tvoří další populaci. Rezistence označuje dříve citlivou populaci hmyzu, která již nemůže být kontrolována pesticidem za normálně doporučených dávek. Stovky druhů škodlivého hmyzu získaly rezistenci vůči různým syntetickým a organickým pesticidům a kmeny, které se stanou rezistentními vůči jednomu insekticidu, mohou být také rezistentní vůči druhému, který má podobný způsob účinku jako první. Jakmile se rezistence vyvinula, měla tendenci přetrvávat v nepřítomnosti pesticidu po různou dobu v závislosti na typu rezistence a druhu škůdce.

Insekticidy mohou také podporovat růst škodlivých populací hmyzu tím, že eliminují přirozené nepřátele, kteří je dříve kontrolovali. Nespecifická povaha širokospektrých chemikálií zvyšuje pravděpodobnost, že mají takové nežádoucí účinky na hojnost škodlivého i prospěšného hmyzu.

Vzhledem k problémům, které jsou spojené s používáním některých chemických insekticidů, kombinuje současná praxe kontroly hmyzu jejich použití s ​​biologickými metodami v přístupu zvaném integrované řízení. V tomto přístupu může být minimální použití insekticidu kombinováno s použitím odrůd plodin odolných proti škůdcům, použití metod pěstování plodin, které inhibují proliferaci škůdců, uvolňování organismů, které jsou predátory nebo parazity škůdců, a narušení reprodukce škůdce uvolněním sterilizovaných škůdců.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This