Město Cheb vydalo obecně závaznou vyhlášku s označením 3/2019, kterou nařizuje všem vlastníkům nemovitostí, staveb a zařízení, aby provedli v období od 1. do 31. října 2019 speciální ochrannou deratizaci proti škodlivým hlodavcům. To se týká úplně všech objektů v celém katastrálním území města Cheb. Proč vyhláška vznikla a co to znamená pro majitele nemovitostí?

Proč město Cheb nařídilo plošnou deratizaci?

Dle tiskové mluvčí Městského úřadu Cheb, Simony Liptákové, provádí město lokální deratizaci na své náklady ve svých objektech a na vybraných veřejných prostranstvích, kde byl lokalizován vyšší výskyt potkanů a jiných škůdců. Nástrahy v kanalizaci města zajišťuje firma Chevak a ostatní správci kanalizací. Hlodavci sice jsou vždy po deratizaci potlačeni, nicméně po velmi krátké době se vše vrátí do původního stavu a výskyt se opět zvýší. Proto přistoupilo vedení města Cheb k novému řešení – plošné deratizaci všech objektů, a to na náklady jejich vlastníků.

Dalším důvodem je fakt, že zvýšený výskyt hlodavců, zejména pak potkanů (Rattus norvegicus), představuje pro obyvatele města větší riziko nakažení nebezpečnými infekčními nemocemi, které tito škůdci přenášejí. Jedná se například o leptospirózu, salmonelózu nebo Weilovo žloutenku.

Obecně závazná vyhláška 3/2019 – ke stažení v PDF

Koho se deratizace v Chebu týká?

Plošná deratizace škodlivých hlodavců a jiných škůdců se týká úplně všech majitelů objektů, nemovitostí a zařízení v celém katastrálním území města Cheb. Týká se to například rodinných domů, SVJ, restaurací, obchodů, sportovních hal apod.

Důležité: Město Cheb doporučuje vlastníkům nemovitostí, aby si pro případnou kontrolu orgánů schovali alespoň jeden rok doklad o provedení speciální ochranné deratizace.

Očekávejte další plošnou deratizaci na jaře 2020

Dle informací, které uvádí město Cheb na svém oficiálním webu, se bude s velkou pravděpodobností plošná deratizace opakovat. Deratizace provedená v měsíci říjnu 2019 se bude vyhodnocovat a lze předpokládat, že celý postup se pro zvýšení účinků zopakuje, a to někdy v jarních měsících 2020. Buďte proto připraveni.

Kdo může oficiálně provádět deratizaci?

Speciální deratizaci mohou v souladu s § 58 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, provádět pouze osoby nebo firmy, které k tomu mají platné oprávnění. Z toho plyne, že toto povinné opatření města Cheb nemůže provést vlastník objektu sám vlastními silami, ale jen pokud k tomu má oprávnění. V opačném případě musí vyhledat specializovanou osobu nebo firmu, která se DDD službami zabývá.

V zákonu se konkrétně píše, že: 

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné poskytovatelem zdravotních služeb v jeho objektech, jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech, může provádět fyzická osoba, která:

  • a) dovršila věk 18 let,
  • b) absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem 37c),
  • c) má platné osvědčení o odborné způsobilosti.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This