Deratizace je profesionální likvidace hlodavců, jako jsou krysy, potkani, myši, křečci a jiní škůdci. Provádí se čtyřmi hlavními způsoby – nejčastěji mechanickými a chemickými prostředky, případně pomocí rozšíření chorob mezi hlodavce nebo nasazením přirozených nepřátel, jako jsou kočky. Hubení hlodavců se provádí zejména za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění způsobení škod. Deratizace je součástí ucelené ochrany před škůdci, známé pod zkratkou DDD – deratizace, dezinfekce a dezinsekce.

Metody deratizace

Deratizaci je možné provádět několika způsoby. V profesionálním pojetí se provádí zejména pomocí mechanických a chemických prostředků.

 • Mechanická deratizace
 • Chemická deratizace
 • Ostatní deratizace

Mechanická deratizace

Při mechanické deratizaci dochází k použití pérových sklapovacích pastí s dřevěnou, kovovou nebo plastovou podložkou. Do pastí se vkládá trvanlivá návnada (knot napuštěný tukem, sýry, masné produkty apod.). Je nutné provádět pravidelné kontroly pastí, a to v intervalu, který nesmí být delší než 24 hodin. Důvodem je fakt, že při usmrcení hlodavce může dojít k úniku krve, kterou sají roztoči, vši, blech apod.

Chemická deratizace

V případě chemické deratizace dochází k použití jedů, tzv. rodenticidů. Rodenticidy jsou pesticidy určené k hubení hlodavců. Nejčastěji se používají chemické látky, které u hlodavců narušují srážlivost krve – tj. pindon nebo warfarin (antikoagulanty). Často se používají také preparáty, které způsobují tzv. hyperkalcémii, tzn., že zvyšují hladinu vápenatých iontů v krvi hlodavce. Jedná se například o cholekalciferol (vitamín D3) a agrokalciferol (vitamín D2).

Ostatní deratizace

Mezi další méně známé metody deratizace patří rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, které zajistí jejich úhyn. Tato metoda je ale používána jen velmi zřídka. Lepší alternativou je nasazení přirozených nepřátel hlodavců, jako jsou kočky, které zajistí jejich vyhubení bez chemických nebo mechanických nástrah. Jedná se o nejlepší možné řešení, které ale není vždy použitelné, například vzhledem k hygienickým požadavkům na provoz. Kočky se proto používají zejména v domácím prostředí kolem obytných domů člověka.

Druhy deratizace

Proces deratizace rozdělujeme na tři základní druhy – jednorázovou, pravidelnou a celoplošnou.

 • Jednorázová deratizace
 • Pravidelná preventivní deratizace
 • Celoplošná deratizace

Jednorázová deratizace

Jednorázová ohnisková deratizace se provádí v místech, kde se hlodavci vyskytují nejvíce. Většinou se provádí pomocí mechanických nebo chemických prostředků. Účinek se obvykle projeví během několika dní po aplikaci, ale je potřeba počítat s tím, že je pouze krátkodobý.

Pravidelná preventivní deratizace

Pravidelná deratizace má za cíl zejména prevenci. Její účinky bývají dlouhodobé. Provádí se pro ochranu různých objektů v pravidelných intervalech – nejčastěji na jaře a na podzim. V potravinářství a zemědělství se deratizace provádí i čtyřikrát ročně, přičemž je nutná pravidelná kontrola a výměna nástrah.

Celoplošná deratizace

Celoplošná deratizace se provádí pro ochranu většího území, například ve skladech, průmyslových objektech, sídlištích, kanalizacích apod. Pro maximální efekt se doporučuje ji provádět na jaře a na podzim.

Nejčastější nežádoucí hlodavci

 • Potkan (Rattus norvegicus)
 • Myš domácí (Mus musculus)
 • Krysa obecná (Rattus rattus)
 • Hraboš polní (Microtus arvalis Pallas)
 • Hryzec vodní (Arvicola terrestris)

Share This