Dezinfekce je profesionální likvidace mikroorganizmů a patogenních organizmů, jako jsou například plísně, kvasinky nebo řasy, které mohou způsobovat infekci. Provádí se třemi způsoby – fyzikálními, chemickými a fyzikálně chemickými prostředky. Dezinfekce se nejčastěji provádí v prostředí, které vyžaduje zvýšené nároky na čistotu a hygienu (zdravotnická zařízení, potravinářské provozy apod.) kvůli minimalizaci nebo úplnému odstranění rizika infekcí. Nikdy však není 100% účinná pro likvidaci buněk bakterií, které dokáží přežít i ve velmi nepříznivých podmínkách. Dezinfekce je součástí ucelené ochrany před škůdci, známé pod zkratkou DDDderatizace, dezinfekce a dezinsekce.

Metody dezinfekce

Pro dezinfekci se používá dezinfekční látka nebo také dezinfekční přípravek či prostředek, odborně nazývaný jako dezinficiens. Dezinfekce se aplikuje vždy na neživé předměty! Je třeba ji odlišovat od antibiotik, které ničí mikroorganizmy uvnitř těla, a od antiseptik, které mikroorganizmy ničí na živých tkáních.

Dezinfekci lze provádět třemi způsoby. V profesionálním pojetí se provádí pomocí fyzikálních, chemických a kombinovaných prostředků.

 • Fyzická dezinfekce
 • Chemická dezinfekce
 • Fyzikálně chemická dezinfekce

Mohlo by vás zajímat: Vyšší stupeň dezinfekce a dvoustupňová dezinfekce

Fyzická dezinfekce

Fyzikální metoda dezinfekce se provádí pomocí aplikace různých forem tepla, ultrafialovým (UV) a radiačním zářením. Mezi nejčastější metody fyzikální dezinfekce patří:

 • zahřívání na teplotu varu za atmosférického tlaku – minimálně 30 minut,
 • zahřívání na teplotu varu v přetlakových nádobách – minimálně 20 minut,
 • dezinfikování v parních, mycích a pracích přístrojích při teplotě, která je vyšší než 90 °C,
 • ultrafialovým zářením (UV záření) o vlnové délce 253,7 – 264 nm – např. germicidními zářivkami,
 • filtrací, žíháním, spalováním, působením slunečního záření.

Dezinfekce ultrafialovým zářením (UV)

Chemická dezinfekce

Chemická dezinfekce se provádí pomocí chemických látek v kapalném nebo plynném stavu omýváním, postřikem, otíráním nebo ponořením do speciální pěny nebo aerosolu. Tyto přípravky usmrtí nebo zastaví růst mikroorganizmů. Jedná se o dezinfekční prostředky, které mají tzv. cidní nebo statické účinky.

Chemická dezinfekce

Chemickou dezinfekci lze rozdělit podle účinných látek, způsobu použití nebo spektra účinnosti.

Dezinfekce podle účinných látek

 • chlorové sloučeniny – chlornan sodný (SAVO),
 • jodové sloučeniny (JODISOL),
 • hydroxidy (hydroxid sodný),
 • tenzidy (např. amonné kvartérní sloučeniny),
 • sloučeniny peroxidu,
 • deriváty fenolu a alkoholy,
 • aldehydy,
 • kvartérní amoniové sloučeniny (KAS),
 • aminy,
 • organické kyseliny.

Dezinfekce podle způsobu použití

 • dezinfikování povrchů,
 • dezinfikování nástrojů,
 • dezinfikování rukou,
 • speciální dezinfekce.

Dezinfekce podle spektra účinnosti

 • sporucidní,
 • virucidní,
 • baktericidní,
 • fungicidní,
 • tuberkulocidní.

Fyzikálně chemická dezinfekce

Fyzikálně chemická dezinfekce představuje kombinaci obou výše popsaných metod. Provádí se například těmito způsoby:

 • pomocí pracího, mycího nebo čisticího stroje, ve kterém probíhá dezinfekce s přidáním chemického dezinfekčního přípravku – provádí se při teplotě do 60 °C,
 • pomocí paroformaldehydové komory, která slouží pro dezinfikování textilií, výrobků z vlny, kůže, kožešin nebo umělých hmot, a to při teplotě 45 až 75 °C,
 • pomocí aldehydových a chlorových přípravků a peroxosloučeniny, které se ředí studenou vodou,
 • omýváním, otíráním, ponořením či postřikem pěny nebo aerosolu.

Dezinfekce operačních nástrojů v nemocnice

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This