Víte, co je vyšší stupeň dezinfekce a co dvoustupňová dezinfekce? Lidé si tyto metody často spojují se standardním úklidem a klasickou dezinfekcí, se kterou se setkáte například při čištění sociálních zařízení apod. Není to ale to samé. Vyšší stupeň dezinfekce a dvoustupňová dezinfekce se používají k čištění některých zdravotnických prostředků. S klasickým úklidem nemají nic společného.

Vyšší stupeň dezinfekce

Vyšší stupeň dezinfekce se používá ve zdravotnictví, konkrétně pro sterilizaci zdravotnických prostředků, které se používají k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních dutin – operační a vyšetřovací endoskopy a jiné optické přístroje, které se zavádí do sterilních tělních dutin.

Před provedením vyššího stupně dezinfekce je potřeba předměty očistit a osušit, a to strojně nebo ručně. V případě, že jsou tyto předměty kontaminovány biologickým materiálem, například krví, je nutné použít pro čištění dezinfekční přípravek s virucidním účinkem, který zajistí zneškodnění virů.

Vyšší stupeň dezinfekce zaručuje usmrcení všech mikroorganizmů, bakterií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spór. Nezaručuje však usmrcení vysoce rezistentních spór, cyst prvoků, vajíček helmintů, vývojových stádií zdravotně nebezpečných červů a jejich vajíček apod.

„Zákonné požadavky upřesňuje Příloha č. 4 k vyhlášce č. 306/2012 Sb.o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.“

Dvoustupňová dezinfekce

Dvoustupňová dezinfekce se používá pro zdravotnické prostředky, které se používají k výkonům ve fyziologicky mikrobiálně osídlených částech těla – digestivní flexibilní a rigidní endoskopy, které není možné sterilizovat. Dvoustupňová dezinfekce se provádí podobně, jako vyšší stupeň, za použití dezinfekčního přípravku se širším spektrem účinnosti (baktericidní, virucidní a na mikroskopické vláknité houby) s následným oplachem pitnou vodou nebo vodou čištěnou.

Za první stupeň dezinfekce se považuje okamžitá dezinfekce přístroje virucidním přípravkem ihned po jeho použití. Následuje mechanické čištění a pak teprve druhý stupeň pomocí přípravků s širším spektrem účinnosti – alespoň baktericidní, virucidní a fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby. Dvoustupňová dezinfekce vyžaduje vedení deníku s datem přípravy pracovního roztoku, koncentrací a expozicí, jménem pracovníka a identifikačním číslem použitého zdravotnického prostředku. Vedení této dokumentace se ze zákona musí archivovat minimálně 5 let od provedení vyššího stupně dezinfekce.

Mohlo by vás zajímat:Co je dezinfekce. Metody a způsoby likvidace mikroorganizmů

Share This