Víte, co je vyšší stupeň dezinfekce a co dvoustupňová dezinfekce? Lidé si tyto metody často spojují se standardním úklidem a klasickou dezinfekcí, se kterou se setkáte například při čištění sociálních zařízení apod. Není to ale to samé. Vyšší stupeň dezinfekce a dvoustupňová dezinfekce se používají k čištění některých zdravotnických prostředků. S klasickým úklidem nemají nic společného.

Vyšší stupeň dezinfekce

Vyšší stupeň dezinfekce se používá ve zdravotnictví, konkrétně pro sterilizaci zdravotnických prostředků, které se používají k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních dutin – operační a vyšetřovací endoskopy a jiné optické přístroje, které se zavádí do sterilních tělních dutin.

Před provedením vyššího stupně dezinfekce je potřeba předměty očistit a osušit, a to strojně nebo ručně. V případě, že jsou tyto předměty kontaminovány biologickým materiálem, například krví, je nutné použít pro čištění dezinfekční přípravek s virucidním účinkem, který zajistí zneškodnění virů.

Vyšší stupeň dezinfekce zaručuje usmrcení všech mikroorganizmů, bakterií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spór. Nezaručuje však usmrcení vysoce rezistentních spór, cyst prvoků, vajíček helmintů, vývojových stádií zdravotně nebezpečných červů a jejich vajíček apod.

„Zákonné požadavky upřesňuje Příloha č. 4 k vyhlášce č. 306/2012 Sb.o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.“

Dvoustupňová dezinfekce

Dvoustupňová dezinfekce se používá pro zdravotnické prostředky, které se používají k výkonům ve fyziologicky mikrobiálně osídlených částech těla – digestivní flexibilní a rigidní endoskopy, které není možné sterilizovat. Dvoustupňová dezinfekce se provádí podobně, jako vyšší stupeň, za použití dezinfekčního přípravku se širším spektrem účinnosti (baktericidní, virucidní a na mikroskopické vláknité houby) s následným oplachem pitnou vodou nebo vodou čištěnou.

Za první stupeň dezinfekce se považuje okamžitá dezinfekce přístroje virucidním přípravkem ihned po jeho použití. Následuje mechanické čištění a pak teprve druhý stupeň pomocí přípravků s širším spektrem účinnosti – alespoň baktericidní, virucidní a fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby. Dvoustupňová dezinfekce vyžaduje vedení deníku s datem přípravy pracovního roztoku, koncentrací a expozicí, jménem pracovníka a identifikačním číslem použitého zdravotnického prostředku. Vedení této dokumentace se ze zákona musí archivovat minimálně 5 let od provedení vyššího stupně dezinfekce.

Mohlo by vás zajímat:Co je dezinfekce. Metody a způsoby likvidace mikroorganizmů

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This