Rodenticid je pesticid, tedy jed, určený k hubení a likvidaci hlodavců, jako jsou myši, krysy, potkani a další. Odborně se tomuto zásahu říká deratizace. Některé rodenticidy mohou být pro člověka, domácí a hospodářská zvířata i v malém množství vysoce toxické. Vždy je proto nutné dodržovat všechna bezpečnostní opatření a pokyny, které jsou uvedeny na etiketě produktu nebo v bezpečnostním listě.

Mohlo by vás zajímat: Co je deratizace? Metody a druhy hubení hlodavců

Co rodenticidy obsahují a jak působí na hlodavce?

Existují dva druhy rodenticidů, a to antikoagulanty a non-antikoagulanty. Liší se především tím, jak způsobují smrt hlodavce.

Antikoagulanty

V dnešní době se nejvíce používají antikoagulační nástrahy. Antikoagulanty způsobují narušení funkce srážlivosti krve, což má za následek vnitřní krvácení a později smrt hlodavce. Smrt přichází za 3 až 10 dnů od požití tohoto rodenticidu. Antikoagulanty zahrnují aktivní složky, jako je warfarin, chlorofacinon, difacinon, coumafurly, pindon, brodifacoum, bromadiolon a difethialon.

Výhody antikoagulačních návnad

  • Nezpůsobují bolesti, takže hlodavec nespojuje svůj stav s návnadou a vrátí se ke krmení.
  • Antikoagulanty představují pro lidi a zvířata jen malou míru nebezpečí.
  • Zpoždění nástupu příznaků poskytuje čas k tomu, aby se zabránilo vážným následkům v případě náhodných otrav u lidí, domácích zvířat nebo volně žijících živočichů. Vitamín K1 je snadno dostupné antidotum pro otravu antikoagulanty.

Non-antikoagulanty

Non-antikoagulanty se liší tím, jak způsobují smrt. Bromethalin zabíjí narušením energetických buněk v těle, což vede k ochrnutí a smrti. Cholekalciferol (vitamín D3) nebo ergokalciferol (vitamín D2) mobilizuje vápník v krvi hlodavce, což vede k jeho úmrtí na hyperkalcémii. Fosfát zinečnatý vstupuje do oběhového systému zase jako plyn, což způsobuje ochrnutí srdce a poškození jater. Některé z těchto rodenticidů zabíjejí po prvním požití, zatímco jiné musí být konzumovány opakovaně během několika dní.

Rodenticidové přípravky a návnady

Nejúčinnější způsob hubení hlodavců, který se v dnešní době používá, jsou potravinové návnady. Potravinové návnady pro hlodavce se skládají z různých běžných směsí zrn s přidanou účinnou látkou, tedy rodenticidním jedem. Tyto návnady jsou k dispozici v pěti základních formách:

  • Rodenticidní pelety
  • Deratizační stanice
  • Blokové návnady
  • Tekuté návnady
  • Návnadové stanice

Rodenticidní pelety 

Rodenticidní pelety jsou pohodlné, odolné proti vlhkosti a pro hlodavce ideálně veliké tak, aby si je mohli vzít s sebou. Tento druh návnady nemusí být vhodný v určitých druzích zařízení, kde by její umístění mohlo vyvolat obavy ze zvýšeného výskytu hlodavců. Jedná se například o školy, obchody, ale i obytné domy.

Deratizační stanice

Deratizační stanice obsahuje malé množství návnady v podobě pelet nebo potravy zapečetěných v plastových nebo papírových boxech. Hlodavci musí stanici nahlodat, aby získali návnadu, která je uvnitř, což umožní jejich sledování. Pokud je balení otevřeno, budete vědět, že návnada byla hlodavcem přijata. Deratizační stanice také prodlužuje životnost samotné návnady, a to zejména, když jsou používány ve venkovním prostředí.

Blokové návnady

V blokových návnadách jsou použity stejné potravinové přísady, jako v peletových. Jejich velkou výhodou je, že mohou být použity na vlhkých i suchých místech. Obsahují otvory, které slouží pro zajištění bloků drátem nebo provázkem. To zabraňuje hlodavcům ukrást návnadu a přemístit ji mimo stanici. Montáž těchto jedových bloků také chrání návnadu před vlhkostí, hmyzem a slimáky.

Tekuté návnady

Tekuté návnady jsou účinné zejména v suchých oblastech, kde je nedostatek vody. Pro lepší kontrolu a účinek hubení je lze použít spolu s peletovými nebo blokovými návnadami. Tekuté jedy se musí vždy používat s profesionálními nádobami, které chrání návnadu a minimalizují riziko úniky.

Návnadové stanice

Návnadové stanice jsou uzavřené boxy určené k uchování jedu před vlhkostí, rozlitím, prachem a nečistotami. Existují dva druhy návnadových stanic:

Návnadové stanice neodolné proti neoprávněné manipulaci, které chrání návnadu pouze před prachem a nečistotami. Tyto návnadové stanice jsou obvykle vyrobeny z levných plastů nebo kartonu a mohou být hlodavci snadno zlomeny nebo rozdrceny. Stanice nejsou vhodné pro většinu venkovních programů nebo do oblastí, jež jsou přístupné dětem, domácím zvířatům a ostatním živočichům, kteří nejsou cílem likvidace.

Návnadové stanice odolné proti neoprávněné manipulaci jsou navrženy tak, aby byly odolnější než stanice předchozí. Jsou vyrobené z kovu nebo těžko ohebného plastu. Stanice odolné proti neoprávněné manipulaci snižují kontakt mezi lidmi, necílovými zvířaty a rodenticidní návnadou. Tyto stanice se též používají tam, kde nejsou děti a živočichové, kteří nejsou cílem likvidace. Aby byla stanice zcela odolná proti neoprávněné manipulaci, musí být dobře zajištěna k zemi, podlaze nebo stěnám, přičemž návnada je zajištěna uvnitř boxu.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This