Stalo se vám, že jste si koupili zdánlivě kvalitní rohožku, ale po několika měsících jejího používání se začala drolit, rozpadat nebo pouštět barvu? Pravděpodobně jste si pořídili rohožku, jejíž kvalita není dostačující, ale to už asi tušíte. V následujícím článku vám prozradíme, na co si dát při dalším nákupu rohože pozor, a jak poznat, že se jedná opravdu o kvalitní výrobek.

Rozeznávání kvality na první pohled

Bohužel na první pohled u většiny čisticích rohoží jejich skutečnou kvalitu nepoznáte. Záleží samozřejmě, o jaký typ se konkrétně jedná.

„Hustotu vlákna rohožky na první pohled poznáte, ale kvalitu použitelnosti nikoliv.“

Například u textilních rohoží můžete poznat, že použité vlákno není dostatečně husté nebo odhalíte, že u kovové profilové rohože lze čisticí kartáčky lehce vytrhnout pomocí prstů. Jen velmi těžko ale poznáte, zda rohož odpovídá ergonomickým požadavkům pro danou pracovní činnost nebo je-li použitelná do prostředí se zvláštními bezpečnostními požadavky či požadavky na zdravotní nezávadnost.

Kdy se nemusí jednat o nekvalitu

Důležité je si před nákupem rohože ujasnit, pro jaký účel ji vlastně potřebujeme a podle toho jí také vybírat. Někdy se totiž stává, že lidé chtějí ušetřit a pořídí si rohož, která absolutně neodpovídá použití, ke kterému byla původně navržena a vyrobena.

„Vždy si kupujte rohož podle toho, k čemu je ve skutečnosti určena a to také dodržujte.“

Logiku například postrádá, když textilní rohožku, která je určena ke vchodovým dveřím, umístíte do vstupní haly, kde projde denně desítky či stovky lidí. Textilní rohoži v takovém případě zásadně zkracujete životnost a navíc téměř vůbec neplní svůj účel, tedy nezachycuje takové množství nečistot, jaké by měla. V takovém případě použití se nemůžeme bavit o nekvalitní rohoži, i přesto, že ve skutečnosti byla vyrobena z kvalitních materiálů a kvalitní technologií.

Ukazatele kvality rohoží

Nyní víte něco o rozeznávání kvality rohoží na první pohled, a ve kterých případech se nemusí nutně jednat o nekvalitu. Je čas se podívat také na skutečné faktory a ukazatele, které vám pomohou s rozpoznáváním kvality rohože. Je důležité zmínit, že kvalita je zde brána zejména ve vztahu k použití a prostředí, ale také ve vztahu k materiálům, ze kterých je vyrobena.

 • Certifikace ISO
 • České státní normy
 • Prohlášení dovozce
 • Záruka zdravotní nezávadnosti

Certifikace ISO, ČSN

Hlavním ukazatelem kvality jsou certifikace. Typů existuje celá řada – dle použití, nezávadnosti a jiných parametrů. Mezi typické certifikace v oblasti čisticích rohoží patří zejména:

ČSN EN ISO/IEC 17067, která zaručuje, že:

 • produkty mají požadované vlastnosti s požadavky technické specifikace
 • systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zaručuje, aby produkty odpovídaly uvedené technické specifikaci

Další důležité certifikace

V závislosti na použití, potřebách nebo zákonných požadavcích lze posuzovat kvalitu rohoží také na základě certifikací, které splňují požadavky těchto norem:

 • ČSN 80 4401 – Podlahové textilie (základní ustanovení)
 • ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb (budovy pro bydlení a ubytování)
 • ASTM D 2859 Zkušební metoda pro hořlavost podlahových textilií
 • EN 1307 – Textilní podlahové kritiny a klasifikace vlasových podlahových tkanin
 • STN 80 0055 Limitní koncentrace škodlivých látek v bytových textiliích

Záruka zdravotní nezávadnosti

Dalším z ukazatelů kvality rohože může být méně známé „Vyjádření NRC pro faktory vnitřního prostředí“, které vydává Státní zdravotní ústav.

Tento dokument se zabývá posuzováním výrobků z hlediska zvýšených zdravotních rizik při jejich používání. Zaměřuje se na používání výrobku ve vnitřním prostředí, ale také na konkrétní činnost nebo obor.

Typicky se může jednat o potvrzení, které dokládá, že daná rohož je určena pro daný typ provozu, například potravinářství, gastronomické provozy, zemědělství, strojírenství, lázeňství, sportovní zařízení apod., a že jejím používáním v interiérech nevzniká pro člověka zvýšené zdravotní riziko.

Prohlášení dovozce

Čestné prohlášení dovozce je dalším faktorem, podle kterého lze soudit kvalitu rohoží.

Čestné prohlášení o shodách by mělo deklarovat, že daný výrobek:

 • je určený pro konkrétní použití
 • splňuje základní požadavky dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
 • shoduje se s technickými předpisy a normami – např. ČSN 80 4401, ČSN 73 0833, ASTM D 2859, STN 80 0055

„Čestným prohlášením může výrobce či dovozce deklarovat, že výrobky jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné a zdravotně nezávadné.“

Doporučení na závěr

Nekupujte rohože od neznámých dodavatelů a pochybných prodejců.

Vybírejte z rohoží, které jsou vyrobeny z přírodních materiálů – např. kvalitní gumové rohože jsou vyrobeny z přírodního latexu.

Nekupujte podezřele levné rohože – mohou být buď z nekvalitních syntetických materiálů a plné zdraví nebezpečných látek, nebo mohou být staré a jejich vlastnosti už nemusí splňovat vaše očekávání.

Pokud vaše potřeby vyžadují nákup rohoží do prostředí se speciálními požadavky, například ergonomie práce, vždy vybírejte certifikované výrobky viz informace výše.

„Máte-li jakýkoliv dotaz, nebo znáte-li jiné ukazatele kvality, využijte komentáře níže. Rádi vám odpovíme.“

Nabídka našich rohoží

Nezapomeňte se podívat na naší nabídku rohoží a čisticích zón.

„Naše rohože splňují všechny výše uvedené požadavky, normy a certifikace.“

Share This