Jak asi víte, ke třídění odpadu jsou dnes již téměř všude k dispozici barevné kontejnery. Víte ale, co kam patří? Připravili jsme pro vás ucelený přehled, díky kterému třídění odpadu jednou provždy pochopíte. Buďte efektivní a naučte se, jak správně třídit odpad. Pojďme na to.

10 důvodů, proč třídit odpad

Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění má totiž význam nejen ekologický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:

 1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
 2. zlepšení životního prostředí,
 3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
 4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
 5. opětovné použití odpadových materiálů,
 6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
 7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
 8. finanční úspora za odvoz odpadu,
 9. podpora recyklované výroby,
 10. občanská zodpovědnost.

„V České republice třídí odpad zhruba 72 % obyvatel. V evropském žebříčku jsme na druhém místě.“

Co kam patří?

Třídění odpadu začíná u vás doma. Pořiďte si proto speciální odpadkové koše, které jsou označeny stejnými barvami, jako kontejnery před vaším domem. Ulehčíte si tak práci.

Nádoby na tříděný odpad jsou systematicky kategorizovány podle barev. Základními barvami jsou modrá na papír, zelená na sklo, žlutá na plasty a oranžová na nápojové kartony. V mnohých případech ale lidé hází do kontejnerů odpady, které tam vůbec nepatří. Často to k tomu totiž svádí.Pojďme si tedy připomenou, co přesně kam patří.

Tříděný odpad podle barev kontejnerů

Před každým tříděním obalových materiálů byste měli zkontrolovat značku s recyklačním symbolem a kódem. Jsou uvedeny níže u jednotlivých odpadových materiálů. V ideálním případě se snažte třídit:

 • Papír
 • Sklo
 • Plasty
 • Nápojové kartony
 • Bioodpad
 • Nebezpečný odpad
 • Elektronika
 • Směsný odpad

Mohlo by vás zajímat: Celý seznam recyklačních symbolů

Papír

Kontejner na tříděný papírový odpad

Jedná se o odpad, kterého české domácnosti vyprodukují největší množství. Do modrého kontejneru na papír:

můžete vyhodit papírové obaly, noviny, časopisy, sešity, letáky, karton, krabice, knihy, lepenku, ale také papíry s kancelářskými sponkami nebo dokonce poštovní obálky s fóliovými okénky,

nemůžete vyhodit mokrý, mastný, uhlový a voskovaný nebo jinak znehodnocený papír, celé svazky knih, termopapír (účtenky), vícevrstvé obaly, hygienické potřeby nebo použité pleny.

Recyklační symboly

Sklo

Kontejner na tříděný skleněný odpad - pro barevné sklo

Na třídění skla se používají dva druhy kontejnerů. Barevné jde do zeleného, čiré pak do bílého. V případě, že je jen jeden druh kontejneru, můžete do něj vkládat sklo bez ohledu na jeho zbarvení. Při vhazování skla do kontejneru ho nemusíte rozbíjet.

Do zeleného kontejneru

můžete vyhodit jakékoliv barevné a mléčné sklo (např. nevratné lahve od nápojů), prázdné lahvičky od léků, ale například i tabulové sklo z oken či dveří,

nemůžete vyhodit porcelán, keramiku, zlacené a pokovené sklo, drátové sklo, autosklo, laboratorní a varné sklo.

Kontejner na tříděný skleněný odpad - pro čiré sklo

Do bílého kontejneru

můžete vyhodit pouze čiré sklo bez chemické úpravy a zabarvení, například zavařovací sklenice, nápojové skleničky apod.,

nemůžete vyhodit tabulové sklo (i čiré), sklo s chemickým zabarvením a ostatní, které patří do zeleného kontejneru.

Recyklační symboly

Plasty

Kontejner na tříděný plastový odpad

Plasty představují největší náročnost co se prostoru týče. Je proto velmi důležité ho při třídění co nejvíce deformovat a zmenšit – sešlápnout, zmačkat apod. Do žlutého kontejneru na plastový odpad:

můžete vyhodit plastové a igelitové sáčky a tašky, fólie, PET láhve od nápojů, plastové obaly od kosmetických, čisticích a pracích prostředků, kelímky, obaly CD nosičů, polystyren a další plastové odpady,

nemůžete vyhodit PVC, molitan, gumu, textil z umělých vláken, Tetra Pak, lino, obaly produktů obsahující nebezpečné látky (chemikálie, lepidla, ředidla, oleje, barvy apod.)

Poznámka: V některých zejména menších městech, kde chybí kontejnery na nápojové kartony, je můžete vhazovat do plastů.


Recyklační symboly

Nápojové kartony

Kontejner na tříděný odpad Tatra Pak

Nápojové kartony jsou složeny z několika vrstev. Označují se jako Tetra Pak. Tento odpad se vhazuje do tříděných kontejnerů oranžové barvy. Do těchto kontejnerů:

můžete vyhodit krabice od vína, džusů, mléka a mléčných výrobků (např. smetana), které je nutné vždy sešlápnout a zmenšit jejich objem,

nemůžete vyhodit měkké sáčky od polotovarových potravin, kávy, čaje apod.

Poznámka: V některých obcích kontejnery na nápojové kartony chybí, a tak je možné tento odpad vhazovat do modrého na papír nebo žlutého na plast.


Recyklační symboly

Bioodpad

Kontejner na tříděný bioodpad

Kontejnery na bioodpad mají hnědou barvu a vyhazuje se do nich jen některý biologický odpad, který pak lze použít na kompost. Do kontejneru s bioodpadem:

můžete vyhodit ovoce, zeleninu, slupky, čaj, kávu, trávu, listí, květiny, plevel, skořápky vajec, květináče z lepenky nebo rašeliny apod.,

nemůžete vyhodit podestýlku od zvířat, pleny, kosti, maso, olej, pomazánky, zbytky omáček, uhelný popel, oharky cigaret, pytlíky z vysavače a jiný nerozložitelný odpad.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad představuje druh odpadu s materiálem nebo látkami, které jsou životu a životnímu prostředí krajně nebezpečné. Jedná se zejména o látky, které jsou výbušné, hořlavé, dráždivé, toxické, infekční, karcinogenní, mutagenní, žíravé apod. Používají se na něj kontejnery s růžovou barvou. Do těchto kontejnerů:

můžete vyhodit barvy, laky, ředidla, lepidla, pryskyřici, mořidla, oleje, tuky, kyseliny, pesticidy, fotochemikálie, hydroxidy, chladničky, ledničky, elektrické baterie a autobaterie, výbojky, galvanické články, tonery, inkousty, těkavé látky, zářivky, elektroniku, léky a další nebezpečný odpad,

nevhazujte ostatní odpad, který není nebezpečný.

Elektronika

Kontejner na tříděný elektroodpad

Téměř všechny vysloužilé elektronické výrobky lze vrátit zpět prodejci. Právě u těchto prodejců ve většině případů naleznete kontejnery na elektroniku, které jsou navíc rozděleny na sběr baterií, zářivek a výbojek nebo drobných elektrospotřebičů. Také bílé zboží, jako jsou lednice, mrazáky nebo sporáky, je možné zlikvidovat u prodejců elektroniky. Právě proto platíte tzv. recyklační poplatek. Pro elektroodpad jsou určeny speciální, většinou červené, kontejnery. Do těchto kontejnerů:

můžete vyhodit baterie, zářivky, výbojky a drobnou elektroniku,

nevhazujte cokoliv jiného.

Směsný odpad

Kontejner na směsný odpad

Do směsného odpadu se logicky vyhazuje vše, co není možné třídit, respektive recyklovat. Na směsný odpad se používají klasické černé kontejnery.

Share This