Fendona 6 SC (pyretroidní insekticid) proti švábům a jinému hmyzu

1.469  s DPH

Fendona 6 SC je pyretroidní insekticid proti lezoucímu a létajícímu hmyzu jako jsou švábi, mravenci, štěnice, blechy a moli. Přípravek je určen pro profesionální použit. Zanechává vysoký obsah reziduí a má nízkou toxicitu pro člověka a domácí zvířata. Dodává se ve formě vodou ředitelného suspenzního koncentrátu, který je určen pro postřik.

!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!! Jedná se o profesionální přípravek! Bez IČ platného pro DDD služby vám přípravek dle zákona nebude prodán. Po odeslání objednávky po vás budeme požadovat předložení platného osvědčení.Produkt je určen pouze osobám, které mají k jeho používání platné osvědčení dle § 58 zákona č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví v platném znění.!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!! Bez IČ platného pro DDD služby vám přípravek nebude prodán.

 

Je vhodný pro domácnosti, veřejné budovy včetně nemocnic, hotelů, restaurací, kuchyní a pro průmyslové podniky včetně potravinářských závodů. V trvale obývaných prostorách lze přípravek použít jen jako bariéra u vstupních otvorů, lokálně nebo do prasklin a štěrbin. Přípravek lze také použít v drůbežárnách proti červeným roztočům a moučným červům. Účinná látka: Alfa-cypermethrin 60 g/l (pyretroid). Objem: 500 ml.

Dávkování:

Normální poměr ředění:
Slouží k běžnému ošetření proti lezoucímu a létajícímu hmyzu; použijte 25 ml přípravku na 5 litrů vody a aplikujte 1 litr rozředěného přípravku na 20 m2 povrchu.

Speciální poměr ředění:
Používá se tam, kde je třeba provést silné dodatečné ošetření nebo kde jsou povrchy znečištěné nebo vysoce absorpční; použijte 50 ml přípravku na 5 litrů vody a aplikujte 1 litr rozředěného přípravku na 20 m2 povrchu.