ATP test, nebo také bioluminiscenční test, ke kterému se používá přístroj zvaný luminometr, analyzuje přítomnost organického znečištění povrchu či tekutiny. Používá se pro monitorování úrovně čistoty a hygieny, zejména ve zdravotnictví a potravinářství. ATP test dokáže odhalit opravdovou kvalitu úklidu pomocí přístroje, který ukáže číselnou hodnotu znečištění. Co je ATP test a luminometr, jak funguje bioluminiscence a k čemu lze tyto vyspělé technologie použít?

Co je ATP test?

ATP test je proces, při kterém dochází k rychlému uživatelskému měření aktivně rostoucích mikroorganizmů. Test se provádí detekcí adenosintrifosfátu. ATP představuje molekulu nacházející se v živých buňkách a kolem nich a jako taková poskytuje přímou míru biologické koncentrace v daném povrchu. ATP se aktivuje měřením světla pomocí tzv. luminometru. Světlo je produkováno prostřednictvím reakce s přirozeně se vyskytujícími světluškami enzymu luciferázy. Množství vyrobeného světla je přímo úměrné množství přítomného ATP v jednom testovaném vzorku.

Co je luminometr?

Luminometr je nástroj, který se používá pro měření adenosintrifosfátu (ATP). Jednou z hlavních částí luminometru je detektor, známí jako fotonásobič nebo PMT. PMT představuje velmi citlivé vakuové fototubule, které umí detekovat celou řadu typů světla. Jako měrnou hodnotu používá luminometr jednotky relativního světla (RLU). Při měření se vždy používá přímá úměrnost – čím vyšší je ATP, tím vyšší je RLU. Výstup testu se pak hodnotí podle počtu RLU. Čím vyšší hodnota RLU je, tím více je testovaný povrch znečištěn.

Prahové hodnoty či limity se pak většinou rozlišují na přijatelné a nepřijatelné. Můžete se ale setkat také s tím, že výsledky ATP testu pomocí luminometru jsou rozděleny do tří základních kategorií:

 • 0 – 50 RLU – čisté prostředí
 • 50 – 99 RLU – přijatelné prostředí – varování
 • 100+ RLU – silně znečištěné prostředí

Dříve byly luminometry velmi drahé a dostupné pouze pro laboratoře a výzkumná centra. V dnešní době, kdy vyspělé moderní technologie překračují hranice až k obyčejným uživatelům, lze luminometr pořídit za několik tisíc až desítky tisíc korun. Cena samozřejmně ovlivňuje kvalitu a přesnost testování.

Jak funguje bioluminiscence?

Bioluminiscence je výsledkem biochemické reakce. Tato reakce zahrnuje následující prvky:

 • Enzym luciferázy – přirozeně se vyskytuje ve světle, nebo lze synteticky vyrobit
 • Adenosin trifosfát (ATP) – molekula energie všech živých organismů
 • Kyslík – katalyzátor
 • Luicferin – molekula, která podléhá chemickému náboji při připojení enzymu
 • ATP + Luciferin + Luciferáza + O2 == == Světelný výkon

Reakce probíhá ve dvou krocích: Substrát se kombinuje s ATP a kyslíkem, který je regulován enzymem. Chemická energie v kroku 1 vyvolává specifickou molekulu (kombinaci luciferinu a luciferázy). Výsledkem je rozpad, který se projevuje emisí fotonů nebo produkcí světla. Světlo je prostě vedlejším produktem chemické reakce, přičemž nezávisí jen na světle.

K čemu se používá ATP test

ATP nazývaný také jako bioluminiscenční test má celou řadu použití. Nejčastěji se používá na:

 • měření úrovně čistoty a hygieny
 • sledování a posouzení efektivity čištění a sanitace
 • měření čistoty vody
 • testování potravinářských a nápojových procesů
 • nastavení dávkování biocidních programů
 • stanovení typu koroze
 • řízení fermentačních procesů
 • kontrolu reaktorů pro biologickou úpravu

Použití ATP testu pro zjištění kvality úklidu

ATP test se často používá pro zjištění kvality úklidu a to zejména v prostředí, kde je potřeba udržet ten nejvyšší stupeň úrovně čistoty a hygieny, jako je například potravinářství nebo zdravotnictví. Používá se též pro měření účinnosti úklidových technologií a postupů.

Specialisté na úklid si často pokládají otázku: „Jak čistá je vlastně čistá?“. Každý totiž považuje za čistotu trochu něco jiného. To, co je pro jednoho považováno za čisté, nemusí být čisté pro druhého. Pro mnohé čistota představuje zejména estetický vzhled. Ideálně třeba, když je mokrá podlaha. Když je mokrá, musí být přece čistá ne? To je omyl. I zdánlivě čistý povrch může obsahovat miliony bakterií. Rozdíl mezi estetickou a bakteriální čistotou je tedy zcela zásadní. A právě zde nastupuje luminometr, abyste jeho pomocí zjistili, jak čisto je v daném prostředí – například podlahy, stěny, stoly, lavice, regály apod.

Jak se dělá ATP test?

Moderní ATP test už není nutné dělat v laboratoři. Zvládne ho každý, zcela uživatelsky, a to přímo na místě, které chce měřit. Stačí si pořídit luminimetr a naučit se ho správně používat.

Luminometr je vybaven malou stěrkou s lámacím ventilem, prostřednictvím které se provádí stěr povrchu. Pomocí stěrky tedy setřete povrch a zlomíte ventil, který aktivuje kapalný reagen. Následně vložíte stěrku do luminometru a ten vám během několika vteřin ukáže stopy znečištění. Jednoduché že? Podívejte se na naše video, ve kterém jsme prováděli test čistoty podlahy, která byla vytřena klasickým mopem a následně úklidovým strojem.

Share This