Když stojíte v drogerii u regálu s čisticími prostředky, víte vlastně, co máte koupit? Jste si opravdu jisti, na jaký druh úklidu se daný prostředek používá? Aby byl úklid opravdu účinný, měli byste znát rozdíl mezi čisticím, dezinfekčním a sanitačním prostředkem. Pokud váháte, co je co, tady máte vysvětlení. Nejdříve se ale pojďme podívat na rizika, která hrozí při záměně těchto prostředků.

Rizika při používání nesprávných prostředků

Když stojíte v drogerii u regálu s čisticími prostředky, víte vlastně, co máte koupit? Jste si opravdu jisti, na jaký druh úklidu se daný prostředek používá? Aby byl úklid opravdu účinný, měli byste znát rozdíl mezi čisticím, dezinfekčním a sanitačním prostředkem. Pokud váháte, co je co, tady máte vysvětlení. Nejdříve se ale pojďme podívat na rizika, která hrozí při záměně těchto prostředků.

Rizika při používání nesprávných prostředků

Ačkoliv se tyto úklidové prostředky (čisticí prostředek, dezinficiens a sanitizér) používají velmi běžně, a to platí jak pro oblast profesionálního úklidu, tak pro domácnosti, v mnoha případech dochází k neznalosti chemických kategorií. To může mít za následek:

  • špatně provedený úklid
  • poškození čištěných materiálů
  • poškození lidského zdraví

Zmatek v rozdílech mezi čisticím, dezinfekčním a sanitačním prostředkem mají občas i někteří manažeři úklidu. Často se také stává, že to chápou, ale špatně proškolí své zaměstnance a ti pak na základě toho dělají při nákupech chyby. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny při práci s chemickými prostředky, protože některé deratizační nebo dezinfekční přípravky jsou toxické a životu nebezpečné. Doporučujeme provádět pravidelná školení bezpečnosti práce s úklidovými prostředky.

Mohlo by vás zajímat: Bezpečnost práce v oblasti úklidových služeb. Rizika BOZP a prevence

V reálných provozech to někdy chodí také tak, že firma, která si uvědomuje rizika a následky čištění chemickými prostředky, o chemii něco ví, kdežto firma, která považuje čištění jen za nutný výdaj, to vůbec neřeší. Pak může docházet k rozšiřování nezdravého klima ve firmě, což může mít z dlouhodobého hlediska velký vliv na zdraví zaměstnanců. Buďte si proto jisti, s jakým chemickým prostředkem pracujete.

Mohlo by vás zajímat: Čisticí prostředky zvyšují riziko plicních onemocnění, prokázaly studie

Vysvětlení rozdílů

Teď, když znáte rizika používání nesprávných chemických prostředků při čištění a úklidu, je čas vám vysvětlit rozdíl mezi čisticím, dezinfekčním a sanitačním prostředkem. Není to nijak složité, ale zato důležité vědět.

Čisticí prostředek

Klasický čisticí prostředek, ať už je kapalný, práškový nebo ve spreji, zjednodušuje odstraňování nečistot, prachu, mastnoty nebo třeba nepříjemných zápachů. Čisticí prostředek sice pomáhá při čištění a ke zlepšení vzhledu různých druhů materiálů, nicméně není účinný při hubení bakterií a virů. Jedná se například o čističe nádobí, plastů, oken, dřeva a ostatních běžných povrchů. Takové prostředky obsahují například tenzidy, abraziva, oxidační činidla, enzymy, detergenty, ethanol, kyselinu chromovou, konzervanty a další.

Sanitační prostředek

Sanitační prostředek, nebo-li sanitizér, snižuje počet mikroorganismů (bakterií, virů a plísní) na bezpečnou úroveň. Sanitizér by měl být schopen zlikvidovat 99,9 % populací bakterií, a to do 30 vteřin. Je velmi podobný dezinfekčnímu prostředku, přičemž hlavní rozdíl je v ředění, respektive v poměru účinných látek, které jsou schopny zabíjet patogenní bakterie. Často se používá na čištění rukou (ruční dezinfekce) ve zdravotnictví, ale také na čištění pivních trubek a jiných zařízení v potravinářských provozech.

Dezinfekční prostředek

Dezinfekční prostředek, nebo-li dezinficiens, je chemický výrobek, který obsahuje účinnou dezinfekční látku. Jedná se o protimikrobiální činidlo, jehož cílem je zlikvidovat až 100 % bakterií, virů a plísní, a to během 5 až 10 minut. Používá se též ke sterilizaci.

Většinou obsahuje pro člověka a zvířata škodlivé a toxické látky. Nejčastěji obsahuje alkoholy, aldehydy, fenoly, kvartérní amoniové sloučeniny, oxidační činidla (chloramin, chlornan sodný, peroxid vodíku, ozón, kyseliny, jod, manganistan a hydrogenperoxosíran draselný) a další látky.

Share This