Reklamy na různé čisticí prostředky slibují, že jsou na 99,9 % účinné proti bakteriím, že odstraní všechny nečistoty a krásně provoní celý uklízený prostor. To může být sice pravda, ale jen málokdo vám už řekne, že mohou obsahovat také zdraví nebezpečné chemikálie, které mohou zvýšit riziko plicních onemocnění, jako je například astma, plicní emfyzém (rozedma plic) nebo chronická plicní bronchitida. Jaká jsou opravdu rizika, a jak se tomu bránit?

Jaká jsou rizika čisticích prostředků?

Výrobci čisticích prostředků v USA mohou do svých produktů používat téměř jakékoliv složky, které mohou být zdraví nebezpečné, a to až do té doby, dokud nedosáhnou dostatečného množství stížností od spotřebitelů. Teprve pak je produkt podroben výzkumu, který by mohl dokázat obsah nebezpečných látek v daném produktu. Pokud se nebezpečí prokáže, může Úřad pro kontrolu potravin a léčiv zařadit látku na seznam zakázaných chemikálií. Jenže výrobci v USA mají k dispozici cca 100 000 chemikálií, ze kterých mohou čisticí prostředky vyrábět, přičemž pouhých 10 % z nich bylo už testováno. Evropa je na tom podstatně lépe, protože Evropská komise pracuje na principu předběžné opatrnosti, která je zaměřena na prevenci a schvalování chemických látek pro spotřební výrobky až poté, co se prokáže, že jsou bezpečné. Takže u nás v Evropě můžeme být o něco klidnější, i když ne tak docela, protože i zde se setkáte s produkty, které nebezpečné látky mohou obsahovat a navíc nikde není vyloučeno, že se k vám nedostane přípravek právě z USA.

Vdechování a absorpce čisticích prostředků

Čisticí prostředky jsou jedním z několika produktů, které mohou zvýšit expozici toxinů. Ke znečištění ovzduší ve vnitřních prostorách může dojít neúmyslně, aniž byste o tom věděli. Při používání čisticích prostředků totiž dochází k uvolňování toxických látek a k následnému vdechování do plic, a to i po jejich zaschnutí.

Vdechování a absorpce čisticích prostředků

Jednou z hlavních složek čisticích prostředků, která zvyšuje riziko plicních onemocnění, je bělidlo, které obsahuje chlornan sodný. Všichni známe spíše pod názvem chlorové bělidlo nebo také Savo, nicméně tato látka se vyskytuje i v dalších čisticích prostředcích. Způsobuje nejen onemocnění plic, ale také poruchy nervového systému, popáleniny a chemicky indukovanou pneumonii. Měli byste také vědět, že smíchání bělidla s jinými čisticími prostředky může vytvořit smrtelně jedovatý plyn, viz odstavec níže “Nemíchejte chlorové bělidlo (Savo) s jinou látkou!”.

Studie potvrdily chronické onemocnění plic

Chronické onemocnění plic jsou stavy vyvolané podle odborníků aktivním i pasivním kouřením, ale také výpary z chemických čisticích prostředků. Toto onemocnění postihuje zhruba 1,2 milionu lidí ve Velké Británii, přičemž asi 25 000 jich každoročně zemře. Postihuje také téměř jednoho ze sedmi Australanů starších 40 let a je zároveň pátou nejčastější příčinou úmrtí v Austrálii. To jen pro představu, o jak závažný problém se jedná.

Studie potvrdily chronické onemocnění plic

Studie podle Orianne Dumas, Ph.D.

Nedávná studie, jejíž hlavním autorem je Orianne Dumas, Ph.D., výzkumnice z francouzského Národního ústavu pro zdraví a lékařský výzkum (INSERM), vyhodnotila rizika spojená s užíváním čisticích prostředků u pracovníků zdravotní péče. Dumasová řekla, že potenciální nepříznivé účinky expozice dezinfekčními prostředky na chronická onemocnění plic mají stále malou pozornost, a to i přes to, že dvě nedávné evropské studie prokázaly, že práce s podobnými čisticími prostředky byla spojena s vyšším rizikem tohoto onemocnění. Dále řekla, že jako první oznamuje vazbu mezi dezinfekčními prostředky chronickým onemocněním plic a že dále zkoumá specifické chemické látky, které mohou být základem tohoto sdružení. Orianne Dumas provedla studii, při které sledovala 55 tisíc zdravotních sester, které původně neměli diagnostikováno žádné chronické onemocnění plic. Během osmi let, kdy studie probíhala, bylo následně diagnostikováno plicní onemocnění u 663 z nich. Bylo zjištěno, že zdravotní sestry, které používaly dezinfekční prostředky alespoň jednou týdně, měly o 22 % vyšší riziko plicního onemocnění než ty, které s ním pracovaly méně často. Vědci se zabývali také specifickými dezinfekčními prostředky, jako je například glutaraldehyd, což je velmi silný dezinfekční prostředek používaný pro lékařské nástroje, dále pak bělidlo, peroxid vodíku, alkohol a kvartérní amoniové sloučeniny, které se používají zejména pro dezinfekci povrchů a nábytku. Všechny tyto látky představovaly zvýšené riziko chronického onemocnění plic o 22 % až 32 %.

Studie podle Davida Vizcaya

Další studie, tentokrát od Davida Vizcaya z Výzkumného centra nemocnice v Montrealu (CRCHUM) a jeho výzkumného týmu se zase zabývala používáním čisticích prostředků a jejich krátkodobými účinky na dýchací cesty u žen s astmatem, které pracují jako uklízečky. Vizcaya a jeho tým vyhodnotili respirační příznaky přibližně za dva týdny u 21 žen, které v předchozím roce měly symptomy astmatu, osm z nich také mělo delší anamnézu astmatu. Všichni byli zaměstnanci čistírenských a úklidových společností v Barceloně ve Španělsku. Během studijního období používaly tyto ženy různé typy čisticích prostředků. Jednalo se o přípravky kapalné, ale i ve spreji. Seznam obsahuje 14 různých generických čisticích prostředků, včetně bělících a čisticích prostředků, odmašťovačů, čističů koberců, vosků a leštidel, které jsou běžně používány nejen v oblasti profesionálních úklidových služeb, ale také v domácnostech. Ženy používaly v průměru každý den jen dva různé typy čisticích prostředků a během tří pracovních dnů byly vystaveny alespoň jedné silné dráždivé látce, jako je čpavek, bělící činidlo nebo kyselina chlorovodíková. Výzkumníci zjistili, že během tohoto období 17 žen uvedlo, že mají alespoň jeden symptom horních cest dýchacích, například kýchání, škrábání v krku a výtok z nosu. Osmnáct žen také zaznamenalo alespoň jeden symptom dolních cest dýchacích, jako je kašel, sípání nebo bolest na hrudi. Celý výzkum si můžete přečíst v anglickém jazyce zde – Cleaning products and short-term respiratory effects among female cleaners with asthma.

Toxické látky uvolňující se z podlahy

Velké množství chemických látek, které mohou být pro člověka z hlediska vdechování toxických plynů potenciálně nebezpečné, se ukrývá v čisticích prostředcích na podlahy. Protože na podlaze bývá nečistot nejvíc, jsou tyto prostředky velmi silné a plné toxických látek. V praxi to funguje tak, že uklízečka pomocí klasického mopu rozetře po podlaze čisticí prostředek či dezinfekci, vyždíme mop v kbelíku a pro jistotu to vezme ještě jednou. Podlaha zůstává po vytření mokrá a čisticí prostředek se tak pomalu a jistě vsakuje dovnitř. I když podlaha uschne a na první pohled vypadá čistě, je plná toxinů, které se začnou vlivem teploty a jiných činitelů postupně uvolňovat do ovzduší. Tyto toxické plyny pak dýchají vaše děti ve školách a jídelnách, ale také vy doma nebo v práci či na úřadě. Lze tomu ale nějak předejít?

V podstatě existují jen dva způsoby, jak zabránit vdechování toxických plynů, které se uvolňují z podlahy vyčištěné chemickým čisticím prostředkem:

1. Používejte jen ekologické čisticí prostředky

Vyhýbejte se chemickým čisticím prostředkům a používejte jen ty, které jsou označované za ekologické. I zde ale buďte opatrní, protože ne každý přípravek, který se tváří ekologicky, musí být opravdu ekologický. Eko přípravek musí být vždy podložen certifikací od akreditované laboratoře, musí být zařazen do kategorie Environmentally friendly a musí na obalu obsahovat tzv. Ekoznačku. V České republice existuje například certifikace Ekologicky šetrný výrobek, kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí.

Tip: Ověřte si, zda je čisticí prostředek, který používáte, zařazen do produktového katalogu pro EU Ekoznačku.

Existují ale i jiné ekologické alternativy, které pomáhají snížit toxické zatížení. Například:

  • Borax (Tetraboritan sodný) – zásaditá přírodní minerální sůl, která rozpouští mastnotu, dezinfikuje, bělí a odstraňuje skvrny.
  • Ocet – slabá kyselina, která čistí, dezinfikuje a deodoruje.
  • Jedlá soda nebo kypřící prášek – mírné abrazivum, které při styku s mastnotou působí jako jemný saponát.

Mohlo by vás zajímat: Jak na profesionální ekologický úklid? Stačí výkonný úklidový stroj, čistá voda nebo ekologický čisticí prostředek

2. Používejte silný a ekologický podlahový stroj

Další možností, jak předejít vdechování čisticích prostředků, které se uvolňují z podlah a jsou pro člověka, zejména pak pro děti, nebezpečné, je používání silných nebo ekologických podlahových strojů.

Silné úklidové stroje, jako jsou například podlahové stroje Kaivac, které používá naše úklidová firma, vysají podlahu zcela do sucha a nezanechají za sebou žádné zbytky čisticích prostředků. Zkrátka vysají úplně vše, přičemž pak není co by se vypařovalo. Stroje navíc pracují ekologicky. Jsou totiž tak silné a jejich technologie je natolik dokonalá, že s nimi můžete čistit podlahu pouze čistou vodou. Opravdu není potřeba používat žádné čisticí prostředky a stroj z podlahy i tak odstraní 99 % všech nečistot. Nevěříte? Přečtěte si článek Změřili jsme pomocí ATP testu čistotu podlahy aneb MOP VS. ÚKLIDOVÝ STROJ nebo se rovnou podívejte na naše video níže, ve kterém je vidět výsledek testu vytření podlahy strojem Kaivac bez jediné kapky čisticího prostředku.

Nemíchejte chlorové bělidlo (Savo) s jinou látkou!

Relativně velké nebezpečí představuje také míchání bělidla s jinými látkami. To může způsobit ještě větší nebezpečí než samotný čisticí prostředek. Co s čím za žádných okolností nemíchat?

Nemíchejte chlorové bělidlo (Savo) s jinou látkou!

Bělidlo s produktem na bázi amoniaku vytváří toxický chloraminový plyn, který způsobuje bolest na hrudi, dušnost a zhoršuje dýchání. Amoniak se zcela běžně vyskytuje v čisticích prostředcích na sklo a okna.

Bělidlo v kombinaci s čistícím prostředkem na bázi kyseliny vytváří plynný chlor, který s vodou vytvoří kyselinu chlorovodíkovou a chlornou. Dokonce i nízká hladina na krátkou dobu způsobí podráždění očí, nosu a krku. Vyšší expozice bude mít za následek bolesti na hrudi, zvracení nebo potíže s dýcháním.

Ocet smíchaný s bělícím prostředkem může způsobit chemické popáleniny vašich očí a plic. Ostatní výrobky na bázi kyseliny zahrnují čistič odpadů, čistič toalet a detergenty pro automatické myčky nádobí.

Bělidlo ve spojení s dezinfekčními prostředky, peroxidem vodíku a některými insekticidy, které se používají na výrobu toxických plynů. Míchání bělícího přípravku s produkty, které obsahují isopropylalkohol, mohou produkovat plyny, které mohou poškodit váš nervový systém, oči, plíce, ledviny a játra.

Smíchání čisticího prostředku s jiným čisticím prostředkem nebo prostředky na čištění odpadů může být též pro zdraví člověka nebezpečné. Dochází totiž ke kombinaci neznámých chemických látek způsobem, který není ověřen.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This