Co nebo kdo je deratizátor, jaká je náplň jeho práce, jaké jsou legislativní povinnosti a požadavky, jak se stát deratizátorem a jaké jsou kvalifikační požadavky na odbornou způsobilost? Nejen to, ale mnoho dalšího se dočtete v tomto článku.

Co nebo kdo je to deratizátor?

Deratizátor je odborně způsobilá osoba, která se specializuje na monitoring výskytu a následnou likvidaci či hubení škodných hlodavců, jako jsou například myši a potkani. Součástí jeho práce je také následná kontrola účinnosti deratizace a poskytnutí odborného poradenství klientům.

Deratizátora může dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví provádět pouze fyzická osoba starší 18 let absolvující speciální odborný kurz završený úspěšnou zkouškou odborné způsobilosti. Požadavky na zkoušky z odborné způsobilosti, obsah a rozsah kurzu v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace jsou pak detailně uvedeny ve vyhlášce č. 490/2000 Sb.

Příbuzné DDD obory

Za deratizátora je často označována také osoba, která likviduje škodlivý hmyz, jako jsou švábi, štěnice, blechy apod. Takový odborník se však správně nazývá dezinsektor od slova dezinsekce. Podobně je tomu i v případě likvidace nebezpečných mikroorganizmů, bakterií, virů, plísní apod. Tento specialista se zase nazývá dezinfektor od slova dezinfekce.

K jednotnému označení deratizátor došlo pravděpodobně kvůli legislativě, konkrétně zákonu č. 258/2000 Sb., ve kterém se hovoří o všech třech oborech DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace). Podobně je tomu např. i ve Spojených státech, kde se označení Exterminator (deratizátor) používá také pro všechny tři skupiny.

Jak pracuje deratizátor?

Deratizátor pracuje standardně podle určitého plánu. Obvykle s klientem problém nejdříve konzultuje a až poté provede podrobnou revizi zamořené oblasti včetně podrobného prozkoumání všech podezřelých míst v objektu. Aby bylo možné najít potenciální příčiny zamoření škůdci, musí nejdříve provést průzkum okolních podmínek. V mnoha případech je zdrojem problému odpad, respektive jeho špatné skladování a nepravidelný odvoz.

Deratizátor by měl proto provést důkladný průzkum, prodiskutovat s klientem jeho výsledky a představit mu návrh různých strategií, jak se škodných hlodavců efektivně zbavit. Se svolením a schválením klienta vypracuje strategický plán činnosti, přičemž nejextrémnější může být i utěsnění domu a rozsáhlé plynování (fumigace). Ve většině případů však volí mírnější strategii, jako například správné nastražení pastí, odvoz odpadu a návrh na dodržování preventivních opatření.

Jak se stát deratizátorem?

Pokud se chcete stát deratizátorem, musíte splnit určité podmínky a požadavky, které jsou uvedeny v § 55 – 60 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Musíte splnit zkoušky z odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 490/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Vyhláška upravuje zkoušky odborné způsobilosti, obsah a rozsah kurzů v oboru speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, dále pak náležitosti přihlášky ke zkoušce z odborné způsobilosti, složení zkušební komise, obsah a rozsah samotného kurzu a samozřejmě také rozsah znalostí.

Kvalifikační požadavky na deratizátora

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace se rozděluje dle § 55 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví na dvě základní kategorie:

  • běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizacemůže ji provádět každá osoba a je součástí standardního čištění a zcela běžných technologických a pracovních postupů, jejichž cílem je předcházet vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,
  • speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizacemůže ji provádět osoba starší 18 let absolvující odborný kurz završený úspěšnou zkouškou odborné způsobilosti, protože se jedná o cílenou likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Chcete-li provozovat služby speciální dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, je to možné pouze pod dohledem a vedením osoby, která absolvovala speciální mistrovský kurz završený úspěšnou zkouškou před zkušební komisí.

Jiné požadavky jsou vyžadovány také u speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, při které se používají nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi, které spadají do tříd nebo kategorií nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Služby s těmito specifiky může provozovat pouze osoba starší 18 let, která absolvovala kurz pro práci s těmito látkami a směsmi, případně pokud získala odborné znalosti a praktické dovednosti v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 490/2000 Sb.).

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This