Přinášíme vám návod, jak správně dezinfikovat prostory a povrchy v případě kontaminace viry, jako je SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19, ale také bakteriemi a jinými patogeny. Přečtěte si způsoby a postupy, jak správně dezinfikovat povrchy v době epidemie. Návod je určen pro domácí i profesionální použití. V závěru článku vám pak představíme profesionální dezinfekční zařízení určené pro plošnou dezinfekci prostor.

Způsoby dezinfikování prostor a povrchů

Existuje několik způsobů, jak dezinfikovat prostory a povrchy. V domácím prostředí se většinou jedná o ruční dezinfikování pomocí aktuálně dostupných prostředků a možností – utěrka s rozprašovačem. V komerčních prostorách většího charakteru se používají spíše profesionální dezinfekční zařízení, stroje a přístroje – rozprašovací aplikátory, mlhovače apod. Ať už zvolíte kterýkoliv z uvedených způsobů, vždy byste se měli řídit následujícími doporučeními a pokyny, jak správně dezinfikovat povrchy.

Jak správně dezinfikovat povrchy?

Aby byla dezinfekce povrchů, potažmo prostor a celého interiéru, opravdu účinná, je bezpodmínečně nutné dodržet následující pracovní postupy a pokyny.

Svatá dezinfekční trojka

Tato tři doporučení jsou základním předpokladem pro to, abyste při dezinfekci povrchů dosáhli 100% výsledku. Nedodržíte-li je, výsledek se může míjet s účinkem. Před zahájením dezinfekce prostor:

 

  • systematicky rozdělte úklidovou techniku, nástroje a ostatní vybavení podle jejich oblasti použití – zaveďte systém barevného kódování při úklidu,
  • dodržujte doporučené pokyny týkající se ředění dezinfekčních prostředků,
  • nemíchejte čisticí a dezinfekční prostředky dohromady, ale používejte je samostatně ve více krocích.

Postup při dezinfikování povrchů

Při dezinfikování povrchů, které mohou být kontaminovány nebezpečnými viry, jako je např. SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19, vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky k tomu určené – ochranný oděv, brýle a jednorázové gumové rukavice.

1. fáze – odstranění nečistot z povrchu suchou cestou

Před samotnou aplikací dezinfekčního prostředku na povrch je nutné ho nejdříve zbavit viditelných nečistot, jako je prach apod. Tyto nečistoty odstraňte suchou cestou – utěrkou, prachovkou nebo vysavačem.

Doporučení: Vždy používejte OOPP, zejména ochranné rukavice.

2. fáze – odstranění nečistot z povrchu mokrou cestou

Je-li povrch zbaven prachu suchou cestou, otřete ho ještě mokrým hadrem, ideálně s čisticím přípravkem na bázi alkoholu. Tím odstraníte zbytek nečistot a částečně zahájíte dezinfekční proces. Pokud použijete standardní čisticí (odmašťovací) prostředek, setřete povrch znovu čistým a mokrým hadrem. Pokud použijete čisticí prostředek s obsahem alkoholu, povrch již znovu otírat nemusíte.

Upozornění: Přeskočíte-li tyto dvě fáze, při finální dezinfekci povrchu se neutvoří celiství dezinfekční film. Na povrchu tak vzniknou mezery, na které nebude dezinfekce aplikována.

3. fáze – aplikace dezinfekce nebo virucidního roztoku na povrch

Nyní, když je povrch zbaven nečistot suchou a mokrou cestou, je čas na něj aplikovat dezinfekční prostředek nebo roztok s virucidním účinkem. V případě, že pro aplikaci použijete mop nebo jednorázovou utěrku, budete muset přebytečný prostředek buď nechat uschnout nebo ho po době působení setřít gumovou stěrkou. Při stírání dezinfekce z povrchu dodržujte správnou techniku (technika „S“).

Účinnost dezinfekčního prostředku

Aby alkoholový dezinfekční prostředek účinně zlikvidoval bakterie, viry a jiné patogeny, musí obsahovat minimálně 60 – 70 % alkoholu. Zhruba po 30 vteřinách působení zabije cca 99,9 % bakterií, po 60 vteřinách až 99,999 % bakterií.

Doporučení: Po celou dobu působení dezinfekce by do prostoru neměly vstupovat neoprávněné osoby, nebo sahat na dezinfikované povrchy.

Upozornění: V žádném případě nepoužívejte pro aplikaci dezinfekce starý mop nebo jiné hadry a utěrky. Ty by mohly obsahovat bakterie a viry, což by mohlo způsobit křížovou kontaminaci na povrch. Chcete-li použít mop nebo utěrku, tak pouze z mikrovlákna a naprosto čisté.

Tip: System KaiFly – čisticí stěrka, mikrovláknový hadřík a postřikovač

Mohlo by vás zajímat: Dezinfekce povrchů při epidemii COVID-19. Jak dezinfikovat rizikové povrchy?

Dezinfekce prostor a povrchů pomocí přístroje MotorScrubber STORM™

Máte-li větší prostory nebo více povrchů, které je potřeba dezinfikovat v pravidelných intervalech, bude pro vás pravděpodobně mnohem efektivnější použít profesionální dezinfekční zařízení. Protože je dezinfekce jednou z našich hlavních činností, prozkoumali jsme za vás celosvětový trh s dezinfekčními stroji a přístroji, které by měly tuto práci zefektivnit. Ze všech takových zařízení nám jako číslo jedna vyšel MotorScrubber STORM™.

MotorScrubber LTD je britská společnost vyrábějící speciální, v mnoha ohledech i unikátní, úklidovou techniku zaměřenou na čištění povrchů. Mimo to se aktivně zapojila v boji proti globální pandemii Covid-19 tím, že na vědecké úrovni vyvíjí a zkoumá efektivní čisticí postupy kontaktních bodů, které by mohly být kontaminovány virem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19. Po několika měsících přišla firma MotorScrubber s konečným řešením.

Testování dezinfekčních zařízení

S pečlivým dohledem na průmysl a dezinfekční zařízení, které se dostalo na trh, začali odborníci společnosti MotorScrubber testovat celou řadu postřikovačů a dezinfekčních strojů, které jsou určeny a používány pro dezinfekci povrchů, zejména dotykových bodů. Společnost přišla se znepokojivými obavami, které se týkají účinnosti.

Imre Killi, vynálezce a generální ředitel společnosti MotorScrubber uvedl: „Během našeho výzkumu jsme viděli mnoho videí používaných zařízení, dokonce i propagační videa výrobců, která ukazují, jak jejich dezinfekční stroje aplikují postřik ze vzdálenosti 60 nebo 90 cm. Během našich testovacích fází výzkumu těchto produktů jsme je zkoumali a byli jsme šokováni výsledky. Objevili jsme mezery mezi kapkami dezinfekčního prostředku velké až 5 mm, což vedlo k méně než 30% pokrytí povrchu a době chemického sušení kratší než 30 vteřin.“

Tyto poznatky vyústily v to, že nebylo dosaženo potřebné doby kontaktu dezinfekčního prostředku s povrchem, takže se celý proces stal neúčinným. Jde o to, že mnoho zařízení vyskytující se na trhu jsou vlastně jen běžné postřikovače, které jsou určeny pro celou řadu aplikací, ale nejsou speciálně navrženy a určeny pro dezinfekci virů. Druhou vysoce rizikovou plochou je zadní strana klik dveří, protože standardní postřikovače nemají dostatečně jemný rozptyl kapének k pokrytí celkové plochy madla nebo kliky. Existuje spousta vědeckých poznatků o vytvoření perfektní tekuté vrstvy, která je nutná pro efektivní dezinfekci povrchu. Společnost MotorScrubber vyhodnotila vzdálenost postřiku, rychlost nanášení, tlak čerpadla, průtok, velikost mikronů částic a úhel postřiku. Na základě těchto důkladných výzkumů pak vyvinula speciální dezinfekční přístroj, který nese název STORM ™. Byl vyvinut pro rychlou, cílenou a kontrolovanou dezinfekci kontaktních bodů, které mohou být kontaminovány viry, včetně koronaviru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19.

Jak funguje MotorScrubber STORM™?

Nevyžaduje zapojení do elektrické sítě, protože je poháněn baterií, která je umístěna v batohu, jež je součástí celé technologie. Díky jedinečnému rozprašovači umožňuje rychle a účinně dezinfikovat všechny ploché a často dotýkané povrchy bez nutnosti ručního otírání.

Aby byl výsledek 100%, je důležité vytvořit dokonalou a celistvou vrstvu dezinfekčního roztoku bez mezer. Vířivá vysokorychlostní tryska vytváří kapénky o velikosti 68 mikronů a tak je dezinfekce nanášena na celou plochu ošetřovaného povrchu. Aplikuje dezinfekční prostředek bez mezer, tedy bez rizika znovuosídlení povrchu virem. Tím je zajištěno, že na tyto vysoce rizikové oblasti bude aplikována dokonalá tekutá vrstva dezinfekčního prostředku, která jiným zařízením často chybí. Tento jedinečný proces výrazně snižuje i riziko křížové kontaminace.

Díky použití nejmodernějších materiálů a technologií si udržuje STORM nízkou hmotnost, dlouhou výdrž a životnost baterie a je velmi jednoduchý na ovládání. Pomocí ergonomické rukojeti s jednotlačítkovým systémem je vrstva dezinfekčního roztoku na ošetřený povrch nanášena jednoduše a velmi účinně.

Share This