Osobní ochranné pracovní prostředky, zkráceně OOPP, jsou v oblasti úklidových služeb naprostou nezbytností. Měly by je používat všichni úklidový pracovníci, a to bez ohledu na to, jakou práci vykonávají nebo s jakými látkami pracují. Kdo má jaké povinnosti a jaké OOPP jsou při úklidu nejdůležitější?

Práva a povinnosti při poskytování a používání OOPP

Práva a povinnosti v oblasti poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků mají jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci. Obě strany jsou povinni dodržovat zákonem stanovená pravidla. Ta jsou uvedena v:

  • § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který stanovuje osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje
  • Předpisu č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nedodržování povinností týkající se OOPP může pro zaměstnavatele znamenat pokutu ze strany Oblastního inspektorátu práce. Nedodržování povinností ze strany zaměstnance, zejména nepoužívání OOPP, může znamenat zvýšené riziko pracovního úrazu s následkem poškození zdraví.

Zaměstnavateli nařizuje zákoník práce povinnost zajistit všem svým zaměstnancům nejen osobní ochranné pracovní prostředky, ale vzhledem k povaze jejich práce také čisticí, mycí a dezinfekční prostředky. Dále jsou povinni své zaměstnance řádně a prokazatelně proškolit, jak OOPP používat a jak o ně pečovat.

Zaměstnanci jsou povinni zaměstnavatelem poskytnuté osobní ochranné pracovní prostředky používat, pečovat o ně a v případě jejich opotřebení a ukončení životnosti mu je vrátit, aby je bezpečně zlikvidoval.

Detailní informace se můžete dočíst v článku OOPP – poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti.

Nejdůležitější ochranné pracovní pomůcky při úklidu

Při úklidu se zaměstnanci dostávají často do styku s chemickými čisticími prostředky, jejichž účinky mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. V některých případech se jedná jen o standardní čističe na okna, nábytek či nádobí, nicméně profesionální pracovníci úklidu se dost často setkávají také s agresivnějšími čističi, jako jsou různé dezinfekční prostředky apod. V obou případech je ale vždy nutné OOPP používat, a to bez ohledu na to, jaké chemické látky obsahují. Dokonce i u čisticích přípravků, které nesou ekologické označení, se doporučuje z hlediska BOZP ochranné prostředky používat.

Při úklidu se nejčastěji používají:

  • gumové rukavice
  • pracovní zástěra
  • ochranné brýle nebo štít
  • respirátor nebo rouška
  • chrániče kolen
  • ochranná čepice nebo kšiltovka
  • protiskluzová obuv nebo návlek

Mohlo by vás zajímat: Nepoužíváním OOPP se zaměstnanec vystavuje riziku, že v případě pracovního úrazu nedostane odškodnění a nemocenskou.

Nejčastější bezpečnostní rizika při úklidu

Zaměstnanci úklidových firem se nejčastěji vystavují riziku popálení nebo poleptání chemickým čisticím prostředkem. Nejnebezpečnějším přípravkem bývá často hydroxid sodný, který se používá na čištění odpadů. Jedná se o velmi nebezpečnou žíravinu se kterou se musí bezpodmínečně pracovat za použití OOPP – ochranných gumových rukavic, které jsou odolné žíravinám a ideálně také za použití ochranných brýlí a gumové zástěry.

OOPP při úklidu

V mnohých případech se pracovník úklidu nemusí ani popálit o chemický čisticí prostředek, ale stačí, že vdechuje jeho výpary. To je z hlediska BOZP další velmi nebezpečné riziko pracovního úrazu. Příznaky poškození zdraví v důsledku nechtěné inhalace chemických prostředků se projevuje zejména z dlouhodobého hlediska – po několika letech. Pokud proto pracujete zejména s agresivnějšími formami čističů, které mohou mít vliv na dýchací ústrojí, dbejte na pravidelné používání respirátoru nebo alespoň roušky.

Mohlo by vás zajímat: Čisticí prostředky zvyšují riziko plicních onemocnění, prokázaly studie. Vdechujete je také!

Další velmi významné riziko z hlediska BOZP je poškození dolních končetin, zejména pak kolen. Pracovníci úklidu při čištění totiž často klečí, což představuje z dlouhodobého hlediska potenciální zdravotní problém. To platí nejen pro pracovníky úklidu, ale také pro podlaháře a podobné profese, při jejichž práci se velmi často klečí. Kolena jsou totiž extrémně namáhána. Při častém a pravidelném klečení proto doporučujeme používat také chrániče kolen.

OOPP - úklidové služby, ochrana kolen

Zapomenout by se nemělo ani na riziko expozice nebezpečným látkám, a to včetně biologických činitelů, které mohou způsobit různé druhy nemocí, jako je například astma, alergie nebo dokonce infekce. Dále pak na hluk, vibrace, uklouznutí, zakopnutí s následkem pádu, zásah elektrickým proudem nebo dokonce muskuloskeletální poruchy (záda, krk, ramena, horní a dolní končetiny), proto je důležité dbát také na ergonomii práce.

Mohlo by vás zajímat: Úklid a BOZP. 10 pravidel pro 100% bezpečnost práce

Share This