Tento článek je druhou částí z pětidílného seriálu, který se zabývá komplexním systémem barevného kódování a označování při úklidu, kontrolou křížové kontaminace a infekce. V předchozím prvním díle jsme si představili několik možností zdrojů bakterií (obuv, vstupní haly, toalety, sprchy apod.). Také jsme vám ukázali řešení, jak tyto zdroje nečistot omezit a snížit jejich dopad na úroveň hygieny – pomocí prevence, která představuje instalaci rohoží a čisticích zón. V tomto díle se budeme věnovat řetězci infekcí, který představuje zdroj bakterií, způsob přenosu, náchylnost hostitele a vstupní místa. Ještě než se k němu ale dostaneme, pojďme si ukázat několik dalších možností, jak eliminovat vnášení nečistot dovnitř budovy.

Vzduchové sprchy

Další potenciální cestou pro vnášení nečistot a bakterií dovnitř budovy je oblečení. I na něm se mohou vyskytovat nežádoucí prachové částice, u kterých nechceme, aby se dostaly dovnitř a dále se roznášely. To platí zejména pro oblasti, ve kterých je potřeba udržovat mimořádně čisté prostředí – nemocnice, laboratoře, vývoj počítačů a hardware aj. Tomu lze zabránit instalací vzduchových sprch u hlavního vchodu do budovy, případně u konkrétní místnosti, která vyžaduje vysoký stupeň úrovně hygieny.

Vzduchové sprchy se používají k vytváření čistého prostoru. Jejich cílem je očistit osoby nebo materiál pohybující se mezi kontaminovaným a čistým prostorem a zbavit je prachových částic, aby nedocházelo k přenosu křížové kontaminace. Takové sprchy se používají například ve zdravotnictví nebo v IT při vývoji hardwaru (počítače a jejich části). V komoře, kde se nachází vzduchová sprcha, dochází k vířivému proudění směrem shora dolů při uzavřené cirkulaci vzduchu. Ventilátor, který vytlačuje vzduch, prostupuje HEPA filtry. Následně pak proudí přes trysky do aktivní zóny kabiny. Pomocí odtahových mřížek je vzduch zpětně nasáván do ventilátoru a vytlačován přes filtrační jednotku zpět do trysek.

Klimatizace

Přestože jsou klimatizace v budovách instalovány především pro regulaci a ovládání vnitřní teploty, při správné údržbě dokáží také zlepšit kvalitu vzduchu, a to filtrováním prachových částic a jiných nečistot. Pokud se však o klimatizaci nikdo nestará v pravidelných a doporučených intervalech, tzn., že ji nečistí a nevyměňuje filtry, může obsahovat škodlivé bakterie, které jsou roznášeny po celé budově. Ty mohou mít negativní vliv nejen na čistotu a hygienu budovy, ale dokonce také na zdraví člověka. Dbejte proto na pravidelnou údržbu a nechávejte klimatizaci pravidelně čistit včetně výměny filtrů.

HEPA filtry

HEPA filtry jsou filtry s vysokou účinností zvyšující schopnost filtrovat odsávaný vzduch a tím snížit množství prachu, které se rozvíří během procesu čištění. HEPA filtry nejsou určeny pro recyklaci vzduchu a nepůsobí jako ionizátor, ale zachycují prach, roztoče a další nečistoty, které se vyskytují ve vzduchu. Mnoho filtračních systémů, které nemají filtry HEPA, zanechávají v místnosti toxické prvky, které následně dýcháte. Cílem je tedy úplné odstranění prachu, nikoliv jen jeho přesun.

Aby byl filtr certifikován jako HEPA, musí zachytit minimálně 99,97 % cizích částic o velikosti 0,3 mikronů. Obvykle jsou dodávány tam, kde se vyskytují lidé, kteří jsou citliví, alergičtí nebo náchylní k infekci z některých částic vyskytujících se ve vzduchu, ale také v oblastech, kde přítomnost prachu může způsobit poškození strojů, například vývoj počítačů nebo hardware.

Další výhodou použití filtrů HEPA je to, že jsou schopné odstraňovat potenciálně škodlivé těkavé organické sloučeniny, které představují plyny pocházející z domácích chemikálií a syntetických materiálů. Takže už možná chápete výhody vysavačů, které obsahují HEPA filtry. Díky nim totiž dochází k obrovskému zvýšení účinnosti samotného vysavače. V našem e-shopu nabízíme čtyři vysavače s HEPA filtrem:

Efektivní likvidace odpadu

Klíčem k účinnému předcházení šíření infekce je také rychlé odstraňování odpadu. Všechny společnosti pověřené nakládáním s odpady musí dodržovat přísné systémy, které zajistí, že jimi vyprodukovaný odpad bude zlikvidován rychle, účinně a správným způsobem.

Efektivní postupy likvidace odpadu jsou dlouhodobou cestou ke snížení rizik, které jsou spojené s šířením bakterií a infekcí. Díky těmto postupům docílíte toho, že:

 • budovy a jiné objekty budou méně náchylné k napadení škůdci
 • škodlivé patogeny budou okamžitě odstraněny a zastaví se jejich násobné šíření
 • snížíte riziko rozšíření infekce z kontaminovaných předmětů
 • povzbudíte dobré hospodaření ostatními uživateli budovy

Další kontrolní metody

Existuje ale celá řada dalších kontrolních metod a způsobů, jak zabránit zbytečnému vnášení nečistot do budov. Například:

 • zákaz kouření nebo poskytování popelníků (pokud je kouření povoleno)
 • rozmístění dostatečného množství odpadkových košů
 • efektivní řízení přístupu do budovy (rohože a čisticí zóny)
 • používání ochranného oblečení, jako jsou čepice, pláště, přehozy a kombinézy, které musí být použity, případně odstraněny, před vstupem do určitých částí budovy

Řetězec infekcí

Tak a teď konečně slibovaný řetězec infekcí. Zavedení úspěšných postupů kontroly infekcí závisí do značné míry na všech subjektech, které se podílejí na jejich realizaci a poskytování, a to s řádným porozuměním základních pojmů infekce a jejich výskytu.

V průběhu let se školení týkající se kontroly infekcí významně rozvinulo. Na základě tohoto vývoje se použití diagramu „Řetězec infekcí” stalo standardním způsobem pro popisování událostí, které jsou nezbytné pro vznik infekce. Ve velmi jednoduché formě vypadá diagram řetězce takto:

Řetězec infekcí

Pokud může být jedna nebo více těchto vazeb přerušena, může dojít také k přerušení vývoje infekce a v ideálním případě i k jejímu úplnému vyloučení. Cílem jakéhokoli účinného postupu kontroly infekce je tedy přerušení jednoho nebo více vazeb v řetězci.

Při úklidu toho můžete dosáhnout zavedením účinných čisticích systémů a technologií, které představují používání kvalitních úklidových strojů, ale také barevného kódování a označování zařízení spolu se speciálními zařízeními, které se používají v situacích, kdy existuje vážné riziko infekce, např. vyřazené injekční stříkačky. Pojďme se na vazby v řetězci podívat podrobněji.

Zdroj bakterií

Bakterie nebo jiné škodlivé mikroorganismy pocházejí z určitého zdroje. Existují tři oblasti, odkud mohou pocházet:

1. Endogenní zdroje – jsou produkovány a rozvíjeny v živých organismech – v orgánech a hlubokých tkáních.

2. Exogenní zdroje – vznikají na povrchu živých organismů – na pokožce, vlasech apod.

3. Zdroje životního prostředí – vznikají v ovzduší a vyplývají na povrch v pracovním prostředí. Je důležité poznamenat, že ne všechny bakterie jsou schopné způsobit škodlivé infekce. Ty nejčastější se nazývají „patogeny“ a vyžadují správné podmínky pro rozmnožování. Takové podmínky jsou například:

 • to, že zdroj infekce obsahuje mikroby v plně agresivním stavu a v dostatečném množství, aby způsobily infekci;
 • mikroby, které jsou přítomny v oblastech, kde je dostatek jídla. Aby mikroby přežily a rozmnožovaly se, potřebují vodu nebo bílkoviny obsažené v tělesných tekutinách.
Zdroj bakterií, bakterie

Je obtížné, ne-li nemožné, přesně identifikovat rizika spojená s určitými tělesnými tekutinami. Proto je důležité ošetřit všechny odpady, které by mohly být považovány za potenciálně nebezpečné bakterie, pokud jde o jejich schopnost vyvolat infekci. Proto efektivní postupy kontroly infekce významně sníží riziko přenosu.

Některé rizikové faktory mohou také zvýšit pravděpodobnost přenosu bakterií. Proto by mělo být provedeno posouzení rizik s cílem je na pracovišti identifikovat. Taková rizika mohou představovat například:

 • průjem a inkontinence (samovolný únik moči) zejména v kuchyních
 • výskyt předmětů, které jsou kontaminovány krví
 • odkryté rány
 • zaměstnanci s virovými infekcemi

V třetí části tohoto seriálu se zabýváme bakteriemi a cestami přenosu.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This