V této třetí části pětidílného seriálu článků o systému barevného kódování při úklidu a kontrole infekce se budeme zabývat cestami přenosu bakterií. V předchozích dvou dílech jsme se věnovali preventivním hygienickým opatřením, které představují rohože a čisticí zóny, zdroji bakterií (obuv, vstupní haly, toalety, sprchy apod.), a kontrolními metodami a řetězci infekcí. Pro pochopení komplexní problematiky doporučujeme si přečíst předchozí související témata.

Cesty přenosu bakterií

Přenosu bakterií lze dosáhnout mnoha způsoby, včetně:

1. Přímý kontakt

Patogeny (choroboplodné zárodky nebo původci nemocí) mohou být přenášeny přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nebo předměty, které jsou s nimi kontaminovány. Jedná se například o tkáně, jednorázové plenky, inkontinenční vložky / tašky apod.

Cesta přenosu bakterií ale může probíhat také nepřímo. Jedná se pravděpodobně o nejvýznamnější cestu šíření škodlivých bakterií, která zahrnuje přenos skrze:

  • lidi, při kontaktu přes nechráněné ruce
  • zvířata, jako jsou krysy, holuby, domácí mazlíčci atd., a to prostřednictvím trusu, chlupů a dalších podobných ložisek
  • kontaminovanou vodu
  • nábytek, svítidla a příslušenství včetně ložního prádla, čalounění, vodovodní kohoutky, dveře a jiné kontaktní plochy
  • kontaminované potraviny

2. Vzdušné patogeny

Takzvané vzdušné patogeny nejsou samy schopny být poháněny vzduchem. Jako takové se spoléhají na vzdušné částice, které jim pomáhají při přenosu přes vzduch. Přenos je dosažen následujícími způsoby:

Dýchací cesty

Kašel a kýchání mohou být zdrojem přenosu infikovaných patogenních mikroorganizmů, které mohou způsobit časté infekce podobné nachlazení a chřipce.

Prach

Prach obsahuje mrtvé kožní buňky, které mohou obsahovat škodlivé bakterie.

Voda

Voda může se v ní vyskytovat infekce z různých zdrojů, které se přenáší přes neupravené sprchové hlavice. Častou bakterií je například Legionella, což je rod patogenní gramnegativní bakterie. Obvykle se vyskytuje a množí v teplovodních potrubích, boilerech či klimatizacích.

3. Hmyz

Hmyz, například mouchy, mušky, brouci, klíšťata, vši, šváby a blechy, představuje také cestu pro přenos bakterií. Patogeny, které se zrodí společně s hmyzem, jsou přenášeny sáním, kousnutím, nebo přes trus. Mezi nejčastější nemoci, které jsou spojené s hmyzem, patří například salmonella (rod gramnegativních baktérií z čeledi Enterobacteriaceae, jehož zástupci způsobují onemocnění člověka i zvířat).

Mohlo by vás zajímat: Nemoci přenášené hmyzem

4. Další cesty přenosu

Aby tělo mohlo být negativně ovlivněno bakteriemi a viry, musí se s nimi setkat. Existuje mnoho způsobů, jak se to může stát:

Inhalace

Částice poletující vzduchem, které jsou kontaminované bakteriemi, mohou být člověkem vdechovány, což může zapříčinit vyvolání infekce. Například při suchém vysávání prachu se může zvýšit množství částic ve vzduchu. Pracovníci úklidových služeb by proto měli dbát na preventivní opatření:

Požití

Můžete se dotknout kontaminovaných předmětů či povrchů a neúmyslně si tak přenést do úst bakterie, například tím, že se dotknete svých úst nebo rtů. Bakterie tak mohou způsobit problémy s trávicí soustavou, což může vést až k žaludečním problémům, zvracení, průjmu a dalším závažným infekcím.

Kontakt s kůží

Pokud má pracovník úklidu na rukou či jiných částech těla otevřené tržné rány, které při čištění přichází do styku s okolím (předměty, voda apod.), mohou mu jejich prostřednictvím vstoupit do těla bakterie. Proto je velmi důležité, aby před zahájením čištění byly všechny otevřené rány chráněny nepromokavými obvazy.

Stejně tak, pokud má pracovník úklidu nesnášenlivost vůči určitým organizmům, která se projevuje ve formě vyrážky (ekzém), může též dojít k infekci. Rovněž je třeba zdůraznit, že bakterie, které přicházejí do kontaktu s neporušenou kůží, mohou též vést k infekci. Doporučujeme proto, aby pracovníci úklidu používali vhodné oblečení, respektive osobní ochranné pracovní prostředky (například gumové rukavice) a chránili tak své zdraví před infekcí viry, bakteriemi a plísněmi.

Mohlo by vás zajímat: OOPP – poskytování, směrnice, evidenční listy, práva a povinnosti

Měli byste vědět, že náchylnost k infekci se u každé osoby výrazně liší. Je to zkrátka individuální záležitost. Obecně se však zvyšuje náchylnost k infekci u dětí a starších lidí. Proto je třeba věnovat zvláštní péči při čištění a úklidu veřejných budov, které primárně využívají děti (jesle, školky, školy, tělocvičny, bazény apod.) a starší lidé (nemocnice, ústavy, úřady, pošty apod.). Lidé, kteří trpí vlivem onemocnění nebo infekce, případně se právě léčí, mají náchylnost k infekci podstatně vyšší.

Při zohlednění všech těchto skutečností je zřejmé, že opatření na kontrolu infekcí v jeslích, v prostředí s pěčovatelskou službou pro starší lidi a v klinických zařízeních, jsou pro ochranu před infekcemi a nemocemi zcela zásadní a rozhodující.

Podmínky pro růst mikroorganizmů

Nyní, když jste pochopili způsob, jakým mohou škodlivé bakterie způsobovat infekci, je potřeba zvážit také podmínky, které ovlivňují schopnost těchto mikroorganismů přežít a množit se. Obecně platí, že existují čtyři hlavní faktory, které přímo ovlivňují růst bakterií.

1. Teplota

Všem bakteriím, stejně jako většině živých organismů, se daří, pokud jsou ve správné teplotě. Daří se jim i když je teplota příliš vysoká a ne příliš chladná. Následující graf ukazuje vliv na růst bakterií v rozsahu teplot:

[su_table responsive=“yes“]

Teplota °C Vliv na růst
-18 – 0°C Hluboce zmrzlé bakterie. Některé kmeny zemřou, jiné jsou v klidu, ale nejsou schopné se množit.
0 – 10°C Růst bakterií inhibuje (vazba určité látky způsobí snížení aktivity enzymu) a umožňuje účinnou kontrolu.
20 – 45°C Rychlý růst bakterií.
37°C Optimální teplota pro růst bakterií.
63 – 115°C Bakterie nemohou přežít. Jejich počet se sníží na přijatelnou úroveň.
nad 115°C Zničí všechny živé organismy.

[/su_table]

Jak můžete vidět z grafu, extrémní teploty nad 63°C umožňují účinně regulovat bakterie. Střední rozsah teplot do 45°C jim zase umožňuje rychlý růst.

2. Vlhkost

Stejně jako všechny živé bytosti i bakterie potřebují ke svému životu vodu a vlhkost. Vysoká vlhkost povzbuzuje jejich růst.

3. Čas

Čím déle necháte na povrchu bakterie bez dezinfekce, tím více porostou a budou se množit. Tím se zákonitě také zvyšuje riziko infekce.

4. Potraviny

Některé potraviny jsou k infekcím náchylnější než jiné. Například polévky, omáčky, maso, vejce, mléko a pokrmy z nich vyrobené jsou považovány za vysoce rizikové potraviny z hlediska kontaminace. Stejně tak se zvyšuje riziko kontaminace, když s potravinami často manipulujete nebo když se neustále dokola ohřívají. Potraviny, které mají vysoký obsah soli a cukru nebo produkty, které jsou naložené do octa, mají podstatně menší pravděpodobnost, že se stanou kontaminovanými. Přesto jsou všechny potraviny potenciálními zdroji kontaminace bakterií a je třeba dbát na to, aby se s nimi podle toho zacházelo a aby byly bezpečně a správně uloženy. Odpad z potravin by měl být okamžitě zlikvidován, aby se odstranilo riziko kontaminace.

„Ve čtvrté části tohoto seriálu se budeme zabývat hygienou a mytím rukou.“

Share This