Tento článek je první částí z pětidílného seriálu, který se bude zabývat systémem barevného kódování při úklidu, kontrolou křížové kontaminace a infekce. Je určen zejména profesionálům z oblasti úklidových služeb, ale také provozovatelům jakýchkoliv objektů, kde dochází k pravidelné fluktuaci lidí – kanceláře, zdravotnická zařízení, školy, nákupní centra, úřady a jiné veřejné budovy. Metody a postupy při úklidu a údržbě čistoty lze ale použít i v domácím prostředí. Cílem je poukázat na moderní úklidové technologie a ukázat tak pracovníkům úklidu vysoce efektivní a prověřené metody údržby.

Úvodem

Kdykoliv a kdekoliv probíhá úklid nebo čištění, je nesmírně důležité, aby se zabránilo rozšiřování všem potenciálně škodlivým bakteriím po budově. Tento proces je známý jako křížová kontaminace, která představuje přenos bakterií z místa jejich přirozeného výskytu na místo nekontaminované. Jedním ze způsobů, jakým mohou být bakterie přenášeny po celé budově, je prostřednictvím stejného čistícího zařízení, které se používá v různých částech budovy. To znamená, že například pomocí utěrky a podlahového mopu, které jsou určeny na čištění toalet, se uklízí také prostory pro přípravu jídla. To představuje obrovské nebezpečí křížové kontaminace a nemusí tomu zabránit ani čisticí nebo dokonce dezinfekční prostředky.

Aby se minimalizovalo riziko infekce a přenosu bakterií, je bezpodmínečně nutné, aby pracovníci úklidu přijali prověřené a účinné postupy kontroly infekce. V tomto článku se podíváme na to, jak ho lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval pracovnímu prostředí a začlenil se do celkového režimu pravidelného úklidu.

Jakmile totiž pracovníci úklidu, nebo vaše úklidová firma, plně pochopí význam barevného kódování a uvědomí si, jak účinně přispívá k prevenci infekce, budete na dobré cestě k zajištění bezpečnějšího pracovního prostředí pro všechny uživatele budovy, ale také k zajištění požadavků týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

„Aby byl systém barevného kódování při úklidu opravdu účinný, musíte nejdříve pochopit zdroje bakterií, prevenci, řetězce infekcí, cesty přenosu bakterií a hygienu rukou.“

Zdroj bakterií

Než se podíváme na způsoby, kterými lze zabránit šíření bakterií a infekcí v celé budově, zvažte zejména zdroj bakterií, tedy nečistoty. Obecně se připouští, že většina nečistot se dostane do budovy prostřednictvím lidí. Existují ale i další způsoby, jimiž se budeme zabývat o něco později. Abyste lépe pochopili celou problematiku barevného kódování při úklidu, musíme se nejdříve podívat na složení různých druhů nečistot pocházejících z různých částí budovy. Níže uvedená tabulka vám pomůže pochopit typy nečistot, se kterými se v budově můžete setkat a zároveň vás přesvědčí, proč je tak důležité uklízet a udržovat pracovní prostředí na vysoké hygienické úrovni.

[su_table responsive=“yes“]

Plocha Složení nečistot
Kanceláře, vstupní haly, recepce, počítačové místnosti Výpary, prach, smetí, písek a štěrk.

Skvrny a jiné nečistoty od potravin a nápojů a další nečistoty přenášené obuví.

Toalety, sprchy, nemocniční oddělení a divadla Výpary, prach, smetí, písek a štěrk.

Skvrny a pachy týkající se exkrementů, moči, krve a dalších tělesných tekutin.

Nečistoty vyplavené z lidského těla a potenciálně kontaminované nečistoty a tekutiny.

Prostory pro přípravu jídel, jídelny, kantýny Výpary, prach, smetí, písek a štěrk.

Tuky, mastnoty, oleje, škroby a skvrny bohaté na bílkoviny a nečistoty.

Průmyslové dílny Nebezpečné výpary, prach, písek a štěrk.

Oleje, tuky, kovový šrot a dřevo.

Sklady a úložiště Nebezpečné výpary, prach, písek a štěrk.

Oleje, mastnoty, obalové materiály a nečistoty vztahující se k uloženým specifickým položkám.

[/su_table]

Všechny výše uvedené oblasti budou s velkou pravděpodobností obsahovat také uhynulý hmyz a trus různých druhů škůdců. Zatím se ale podívejme na nečistoty, které jsou vnášeny do budov, ale také na způsob, jak je můžeme výrazně snížit.

Prevence = rohože a čisticí zóny

Je dokázáno, že přibližně 80 % celkového množství všech nečistot, které se vyskytují v budově, jsou do ní zaneseny lidmi na jejich obuvi. Odhad také říká, že až 90 % těchto nečistot může být zachyceno použitím čisticích zón a rohoží.

Pojďme si objasnit, do jaké míry se zvyšují náklady na čištění, když zvážíme následující:

Pokud do budovy, která nemá u vstupu čisticí rohož nebo čisticí zóny, vstoupí 100 lidí denně, během jednoho roku se dovnitř nanese přibližně 25 kg nečistot. Úklid 1 kg nečistot vyjde přibližně na 10.000 Kč. To znamená, že v průběhu roku může úklid vyjít klidně na 250.000 Kč. Neuvěřitelné, že? Je tedy zřejmé, že čisticí rohož nebo ještě lépe čisticí zóny, by měly být nedílnou součástí standardního programu údržby budovy.

Ideálním řešením je tedy zavedení efektivního úklidového programu především podlah. Doporučujeme proto zavést nejen čisticí zóny, ale také barevné kódování při úklidu a používat silné úklidové stroje.

Aby čisticí zóny fungovaly, musí:

  • být navrženy s ohledem na prostředí tak, aby splňovaly svůj účel (zdravotnictví, restaurace, nákupní centrum)
  • účinně odstranit většinu nečistot, štěrku a vlhkosti z obuvi
  • být použity správné typy rohoží pro jednotlivé zóny
  • být dostatečně nadimenzované s ohledem na počet procházejících osob
  • být navrženy tak, aby se dobře udržovaly a čistily
čisticí zóny vytvořené z rohoží

Existují tři efektivní metody, které zajistí účinnou ochranu vnášení nečistot do budovy. Jedná se o následující:

První čisticí zóna

První čisticí zóna zajišťuje očištění obuvi od nejhrubších nečistot a přebytečné vody. Umísťuje se před vchod do budovy a používá se pro ní masivní venkovní rohož odolná proti povětrnostním vlivům, ideálně gumová rohož s drenážními otvory – Octomat, Safe Link nebo Honeycomb, případně alternativy Nordic Lite, Sanitop nebo Safe Link Lite.

Druhá čisticí zóna

Druhá čisticí zóna má za cíl odstranit z podrážek obuvi drobnější nečistoty, jako je štěrk, písek a kamínky. Umísťuje se již do vnitřních prostor budovy, hned za vchodové dveře nebo do vestibulu. Pro tuto zónu je ideální použít gumovou rohož s čisticími prstíky (Airbrush nebo Fingertip), která má kartáčovací efekt a smete zbytek nečistot.

Třetí čisticí zóna

Cílem třetí čisticí zóny je detailní dočištění obuvi a pohlcení posledních zbytků vlhkosti. Její umístění náleží vnitřním prostorům objektu k poslednímu vstupu. Pro třetí zónu se používají textilní rohože, jako je Capri, Quick či Prisma.

Mohlo by vás zajímat: Návod: Co jsou čisticí zóny, jak se dělají a jaké použít rohože?

„V některých firmách, hotelech nebo zdravotnických zařízeních se používá také čtvrtá čisticí zóna, která je tvořena rotačním čističem obuvi.“

Čtvrtá čisticí zóna - rotační čistič obuvi

Zvažte rohože v celém objektu

Abyste maximalizovali výhody systému čisticích zón a snížili riziko uklouznutí, je nutné přizpůsobit pozici a rozložení rohoží na úrovni provozu v budově. Měli byste vytvořit vhodnou čisticí bariéru nejen u hlavního vchodu do budovy, ale také u dalších vchodů a přístupových místech budovy.

Dbejte na velikost rohoží

Žádné vstupní rohože nezajistí požadovanou úroveň odstranění nečistot a vlhkosti, pokud je jejich velikost nedostatečná. Myslete proto na dimenzování vzhledem k denní průchodnosti osob. Minimální požadavek na primární vstupní rohož by měla být alespoň 2 metry. To umožní dostatečně dlouhý kontakt obuvi s rohoží tak, aby došlo k účinnému odstranění většiny nečistot. U druhé čisticí zóny se pak doporučuje velikost rohože minimálně 4 metry. Pamatujte si, že člověk by měl po rohožce udělat vždy alespoň 2 nebo 3 kroky. Jedině tak maximalizujete očištění obuvi.

V druhé části tohoto seriálu se věnujeme dalšími kontrolními metodami a řetězcem infekcí.

Share This