Čisticí zóny se používají tam, kde dochází k velké kumulaci a pohybu lidí, například ve veřejných budovách, průmyslových objektech, obchodních a nákupních centrech, nemocnicích apod. Jedná se o systém rohoží, které jsou umístěny před vstupem do objektu, ale i uvnitř něj, a to systematickým způsobem tak, aby maximálně eliminovaly vnášení nečistot. Při vstupu do objektu tedy není jen jedna čisticí rohož, jak bývá zvykem, ale několik druhů rohoží, které jsou uspořádány v jednotlivých částech vstupu za sebou. Cílem čisticích zón tedy je, aby obuv byla před vstupem do budovy co nejvíce zbavena nečistot. Oproti jedné rohoži mají zóny několikanásobně větší účinnost.

Jak vytvořit čisticí zóny?

Pokud se rozhodnete pro vytvoření čisticí zóny, je třeba se zamyslet, jaký mají splňovat účel a pro jaké prostředí jsou určeny. Některé zóny se totiž mohou lišit podle toho, zda se jedná například o zdravotnictví, nákupní centrum, hotel na horách nebo restauraci u motokrosové dráhy, kde je velký výskyt bahna. V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit základní čisticí zónu, která je vhodná pro většinu prostředí, zejména pro obchody, restaurace, hotely, školy, úřady nebo administrativní budovy.

„Ze zkušenosti víme, že čisticí zóny eliminují až 90% všech nečistot.“

Aby čisticí zóny fungovali, je důležité zvolit kvalitní rohože a umístit je na správné místo. Cílem rohože je totiž nečistoty nejen zachytit, ale také odvést do své konstrukce, co nejníže od povrchu. Pokud zůstanou na povrchu, je to chyba, protože další člověk, který se po rohoži projde, nečistoty roznese, což nechceme. Je tedy velmi důležité zvolit jak kvalitní, tak typově správnou rohož. Některé rohože jsou na hrubé nečistoty, jiné odvádí jemný písek, další pak na dočištění a osušení obuvi. Ideální a nejčastěji používaná je tzv. třífázová čisticí zóna, o které si řekneme v následujících řádcích.

První čisticí zóna – odstranění hrubých nečistot

Umístění: První čisticí zónu umístěte před vchod do budovy a použijte masivní venkovní rohož z přírodního kaučuku, která je odolná proti povětrnostním vlivům.

Účel: Cílem této zóny je očistit obuv od těch nejhrubších nečistot a přebytečné vody.

Typ rohože: Pro první čisticí zónu doporučujeme venkovní kaučukovou – gumovou rohož s drenážními otvory, které zajistí, že z podrážek bot budou nečistoty nejen odstraněny, ale také odvedeny do spodní odtokové části.

Konkrétní rohože: Pro toto použití jsou skvělé gumové rohože Octomat, Safe Link nebo Honeycomb. Jako alternativu je možné použít také některé průmyslové rohože, například Nordic Lite, Sanitop nebo Safe Link Lite.

První čisticí zóna - odstranění hrubých nečistot (gumová rohož)

Druhá čisticí zóna – odstranění jemných nečistot

Umístění: Druhou čisticí zónu umístěte již do vnitřních prostor objektu, ideálně do vestibulu nebo za vchodové dveře.

Účel: Cílem této zóny je odstranit z podrážek obuvi drobnější nečistoty, jako je štěrk, písek nebo kamínky.

Typ rohože: Pro druhou čisticí zónu použijte gumovou rohož s čisticími prstíky, které zajistí perfektní kartáčovací efekt a smetou zbytek nečistot, které se následně usadí ve spodní části rohože.

Konkrétní rohože: Pro toto použití je ideální použít gumové rohože Airbrush nebo Fingertip.

Druhá čisticí zóna - odstranění jemných nečistot (gumová rohož s čisticími prstíky)

Třetí čisticí zóna – dočištění a osušení

Umístění: Třetí čisticí zónu umístěte do vnitřních prostor objektu, ideálně k poslednímu vstupu.

Účel: Cílem této zóny je detailně dočistit obuv a pohltit poslední zbytky vlhkosti.

Typ rohože: Pro třetí čisticí zónu použijte textilní nebo kobercovou rohož, která zajistí finální dočištění od posledních nečistot a obuv zbaví vody.

Konkrétní rohože: Pro toto použití doporučujeme použít textilní zátěžové rohože Capri, Quick a Prisma.

Třetí čisticí zóna - dočištění a osušení (textilní rohož)

Tip: Pro reprezentativní účely se zde hodí použít také rohožka s firemním logem.

Rohožka s firemním logem

Tip: Ve firmách, hotelech, klinikách a průmyslových objektech se někdy používá ještě čtvrtá čisticí zóna, která je tvořena rotačním čističem obuvi. Ten zajistí perfektní dočištění bot nebo dokonce krémování, vyleštění či impregnaci.

Čtvrtá čisticí zóna - rotační čistič obuvi

Jaký vliv mají čisticí rohože na úroveň čistoty?

  • největší množství nečistot se do budovy dostane skrze podrážky bot nebo kolečka nákupních vozíků – udává se přibližně 90%
  • v letních měsících se většinou jedná o suché nečistoty, jako je štěrk a písek
  • v zimních měsících se jedná převážně o vodu se solí, bahno, ale i posypový písek a štěrk
  • pokud objekt nemá vybudovaný systém čisticích zón, zvyšují se náklady na údržbu a čištění podlah zhruba o 50%

Proč čisticí zóny?

Čisticí zóny se dělají především pro maximální eliminaci vnášení nečistot do vnitřních prostor, budov a objektů, kde je potřeba kontinuálně udržovat vysokou úroveň čistoty a hygieny. Díky jejich instalaci dochází také k výraznému snížení nákladů na úklidové služby.

Dalším důvodem, proč se takové zóny instalují, je zabránění rozšíření epidemie. Vzpomeňte si například na čisticí zóny tvořené z dezinfekčních rohoží, které byly umístěny snad na všech evropských letištích v roce 2001 kvůli nebezpečí rozšíření epidemie slintavky a kulhavky, která hrozila z Velké Británie a Severního Irska. Podobně tomu bylo také v případě epidemie BSE (Bovinní spongiformní encefalopatie), což je takzvaná nemoc šílených krav, při které byly dezinfekční rohože použity také na hraničních přechodech – každý musel vystoupit z auta, projít dezinfekční rohoží a až teprve potom překročit státní hranici na území jiného evropského státu. Hygienické čisticí zóny jsou dnes nainstalovány také v nemocnicích – většinou modrá lepivá podložka, přes kterou musíte projít, jdete-li na návštěvu do nemocničního pokoje.

Potřebujete-li poradit s výběrem rohoží nebo máte jiný dotaz týkající se čisticích zón, napište nám do komentářů.

Share This