V předposlední části pětidílného seriálu, který se podrobně zabývá barevným úklidem a kontrolou infekce, se budeme věnovat hygieně rukou. V článku si řekneme něco o správné technice mytí rukou, ale také o dezinfekci a dezinfekčních prostředcích. Chcete-li pochopit celou problematiku barevného úklidu, doporučujeme si přečíst předchozí díly této série.

Hygiena rukou

Správná hygiena rukou je primární a nejdůležitější metoda prevence křížové kontaminace a šíření bakterií. Je důležitá zejména při úklidu a hygieně v oblastech, kde dochází k přípravě pokrmů, pečovatelských domovech, školách, nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. Důležitost hygieny byste neměli podceňovat ani v domácnosti.

Je běžné, že v úklidovém a pohostinském průmyslu poskytují zaměstnavatelé svým zaměstnancům pro úklidové práce ochranné rukavice. Na co se ale často zapomíná je fakt, že i při nošení rukavic by si měli pracovníci úklidu mýt ruce, a to jak před použitím rukavic, tak po jejich použití.

Proč je hygiena rukou tak důležitá?

Účinné mytí rukou odstraní nebo úplně zničí škodlivé bakterie, které se běžně nachází na pokožce vašich rukou. Cílem dobře umytých rukou je zajistit nejen vlastní ochranu, ale také zabránit přenosu škodlivých bakterií na ostatní lidi. Důležité je mít na paměti, že dobrá technika je důležitější než typ používaného čističe rukou.

Myjte si ruce vždy, když:

 • máte kontakt s tělesnými tekutinami (pot, krev, moč)
 • jste použili nebo čistili toaletu
 • jste přišli do kontaktu se zvířaty
 • kýcháte nebo si utíráte nos
 • jste si zakryli ústa rukama po kašlání nebo kýchání
 • se chystáte jíst nebo jakkoliv manipulovat s jídlem
 • jsou vaše ruce špinavé nebo jen máte ten pocit

Pro správné a efektivní mytí rukou je nutné dodržovat všechny níže uvedené body a seznámit s nimi také všechny zaměstnance.

 1. Odstraňte z rukou a zápěstí veškeré šperky.
 2. Všechny oděrky a řezné rány řádně zalepte voděodolnou náplastí.
 3. Před použitím ručního čističe si vždy namočte ruce.
 4. Naneste na ruce dostatek čisticího prostředku, abyste zajistili, že vytvoří dobrou a silnou pěnu.
 5. Zajistěte, aby pěna pokrývala všechny oblasti rukou a zápěstí, přičemž věnujte zvláštní pozornost oblastem mezi prsty.
 6. Opláchněte si ruce pod čistou tekoucí vodou, ideálně teplou.
 7. Čisté ruce a zápěstí si důkladně utřete do čisté a suché papírové utěrky.
 8. Při likvidaci papírové utěrky se nedotýkejte odpadkového koše.

Správná technika mytí rukou

Lidé se často ptají, jaký čisticí prostředek na ruce mají používat? Jaký je ten nejlepší? Snažte se vyhnout používání klasických tabletových mýdel, které používá více lidí po sobě. Není to příliš hygienické, protože bakterie mohou zůstat na mýdle, čímž může dojít ke křížové kontaminaci. Pokud klasické tuhé mýdlo musíte použít, ujistěte se, že je pravidelně čištěno, vysušeno a měněno. Také mýdlové misky, které zadržují tekutinu, by za žádných okolností neměly být používány. Drží se v nich bakterie.

Tekuté ruční mýdlo z dávkovače je nejlepší forma. Na trhu je řada kvalitních a přitom k přírodě šetrných tekutých mýdel, které si můžete vybrat přesně podle vašich potřeb. Pokud potřebujete poradit ohledně výběru, kontaktujte náš obchod s vybavením pro úklid.

Správná technika mytí rukou

Při mytí rukou nezapomeňte také na

 • pravidelné používání zvlhčujícího krému, který pomůže zabránit tomu, aby se vám pokožka na rukou stáhla nebo popraskala
 • proškolení zaměstnanců, aby nosili veškeré osobní ochranné pomůcky k ochraně rukou
 • používání čistých voděodolných náplastí v případě jakékoliv odřeniny nebo řezné rány, včetně pravidelné výměny do té doby než bude rána zcela uzdravena.

Dezinfekce a dezinfekční prostředky

Všechny bakterie a viry jsou ve většině případů pouhým okem neviditelné. Ačkoliv je nemůžeme vidět, všichni víme, že existují. Víme také, že pokud nebudou účinně odstraněny nebo zničeny, rozmnoží se nebo se přizpůsobí, čímž se zvýší pravděpodobnost výskytu infekce. Proto je důležité, aby produkty, které jsou využívány jako součást celkového režimu čištění, byly maximálně účinné.

Nabízíme služby: Dezinfekce mikroorganizmů a bakterií

Některé produkty, které lze použít k účinnému vyhubení bakterií a mikroorganizmů, jsou vyrobeny z vysoce koncentrovaných a silných kyselin a zásad. Ty však budou vždy poškozovat čištěné povrchy a budou považovány za příliš nebezpečné pro všeobecné použití. V důsledku toho byly vyvinuty čisticí prostředky, které obsahují specifické chemické dezinfekční prostředky v různých koncentracích. Mezi nejčastější typy patří:

 1. Halogeny
 2. Fenoly
 3. Kvartérní amoniové sloučeniny (KAS)
 4. Amfoterní dezinfekční prostředky

Podívejme se na tyto typy dezinfekčních přípravků podrobněji.

1. Halogeny

Halogeny, nebo halogenované dezinfekční prostředky, mají řadu forem. Nejběžnější je bělidlo na bázi chlóru nebo chlornan sodný. Původně objevený před více než 200 lety, ale dodnes hojně rozšířen.

Chlorové bělící činidla jsou účinnými dezinfekčními prostředky, ale je nutno s nimi zacházet velmi opatrně. Nikdy by se neměly mísit s jinými produkty, jako jsou čisticí prostředky na toalety. Když se tak stane, uvolní se plynný chlor, který může být velmi nebezpečný nebo dokonce smrtelný. Více o této problematice se můžete dočíst v článku Čisticí prostředky zvyšují riziko plicních onemocnění, prokázaly studie. Vdechujete je také! Abychom vám přiblížili, jak nebezpečný chlór opravdu je, tak byl například použit v první světové válce nebo v posledních letech také v Sírii, jako bojový plyn. V dnešní době je na seznamu zakázaných chemických bojových látek. Kromě toho je třeba si uvědomit, že bělící prostředek není ekologický a nikdy by neměl být používán primárně jako čisticí prostředek. Na znečištěném povrchu bude chlornan působit na nečistoty, ale velmi málo bude účinný při zabíjení zárodků bakterií. Z tohoto důvodu je používán společně s čisticím prostředkem, jehož cílem je zlepšit čisticí schopnosti. Tyto typy řešení je však obtížné formulovat a vyrábět. Všechny tyto úvahy nakonec vedly k postupnému snižování celkového používání bělícího prostředku v celém úklidovém průmyslu. Ve skutečnosti vývoj čisticích prostředků s baktericidními a dezinfekčními vlastnostmi způsobil, že bělení v mnoha oblastech je nadbytečné.

Když se bělidlo vyrábí v práškové formě, použitý chlór se získá z dichlorochinurátu sodného, ​​který při rozpuštění ve vodě vytváří chlornan sodný.

Chlorované isokyanuráty, vyvinuté v padesátých letech, poskytují účinnější a stabilnější zdroj chlóru. Používají se v bazénech a některých čisticích prostředcích na podlahy, v pracích prostředcích, které jsou určeny pro myčky nádobí a v toaletních nádržích. Používají se také v nemocnicích k absorbování a dezinfekci úniků krve a tělesných tekutin, které mohou být velmi nebezpečné, pokud obsahují například HIV, hepatitidu nebo podobné viry.

Nejčastěji je baktericidní účinek aktivního chlóru v neutrálním nebo slabě kyselém stavu (pH 5 až pH 7), ale chlorované alkalické čističe mají také vynikající baktericidní účinek proti všem skupinám mikrobů. Mnoho testů podle různých metod dokázalo, že chlór velmi rychle zabíjí viry, bakterie, kvasinky a plísně. Aktivita proti bakteriím, které vylučují trus, je ale mírně pomalejší.

Pozor! Použití dezinfekčních prostředků na bázi chlóru na nerezavějící oceli a hliníku se nedoporučuje. Během čištění povrchu totiž může dojít ke korozi.

Výhody sanitizérů na bázi chlóru:

 1. Nemají vliv na vodní kámen a tvrdost vody.
 2. Jsou neviditelné.
 3. Mohou být použity při nízkých teplotách vody bez ovlivnění jejich činnosti.

Mezi nevýhody patří:

 1. Srážejí se při použití v železité vodě.
 2. Po dezinfekci mají krátký doznívající účinek. Obecně platí, že pokud se používá dezinfekční prostředek k dezinfekci zařízení, měl by být přístroj používán do jedné hodiny po provedení dezinfekčního procesu. Chlorové bělící činidlo je oxidační činidlo. Dalším oxidačním dezinfekčním činidlem je peroxid vodíku. To je také bělící prostředek. Nicméně je méně výkonný a zabíjí méně druhů bakterií než chlór.

2. Fenoly

Fenolické dezinfekční prostředky mají tendenci být spojovány s tradičními odrůdami, jako jsou borové dezinfekční prostředky. Jedná se typ dezinfekčních prostředků obsahující borový olej, který obsahuje fenoly. To vysvětluje spojení s vůní borovice.

Výkonnost a účinnost fenolů se měří pomocí koeficientu Rideal-Walker (RW). Bez nadbytečných komplikací měří schopnost zabíjet zárodky mikroorganizmů pomocí dezinfekčního prostředku na bázi fenolu oproti kyselině karbolové, která má koeficient RW 1. Vzhledem k tomu, že nelze pomocí této metody měřit jiné typy dezinfekčních prostředků, porovnává se jejich výkonnost s těmi, které neobsahují fenoly, jen velmi obtížně.

3. Kvartérní amoniové sloučeniny (KAS)

Moderní komerční a domácí dezinfekční prostředky obsahují specifické druhy povrchově aktivních látek, které jsou známé, jako kvartérní amoniové sloučeniny. Jsou běžně označovány jako „KAS“. Používají se relativně běžně, protože jsou vysoce účinné při hubení širokého spektra mikroorganizmů a téměř vůbec nezapáchají. Navíc zůstávají na ošetřovaném povrchu po určitou dobu po aplikaci stále aktivní.

Kvartérní aminy, jak se jim říká v naftařské hantýrce, mohou být také snadněji začleněny do čisticích prostředků a obecně lépe ošetřují povrchy než jiné druhy dezinfekčních prostředků.

Jak kvartérní amoniové sloučeniny fungují

Stejně jako všechny živé bytosti jsou i bakterie tvořeny skupinami jednotlivých buněk. Obecně jsou buňky tvořeny lipidy (tuky), bílkovinami, buněčnou membránou a enzymy. Cílem účinného dezinfekčního prostředku je zabít buňku nebo mikroorganizmus a dosáhnout toho, že zničí strukturu nebo funkčnost kterékoliv z těchto částí.

Buněčné stěny obklopující buňku nesou negativní elektrický náboj, zatímco kvartérní amoniové sloučeniny mají pozitivní náboj a jsou přitahovány k mikroorganismu. Jelikož samotný KAS je povrchově aktivní látka, po kontaktu s ním se postupně rozpouští lipidy v buněčné stěně. Chemické vlastnosti kvartérních aminů umožňují prolomit stěnu buňky a napadat enzymy a proteiny v buňce. To vede k tomu, že chemické vazby uvnitř navinuté bílkoviny jsou rozbité a způsobují jeho odhalení. Tyto vazby mohou být přerušeny teplem nebo použitím chemických metod. V obou případech je buňka zničena.

Je důležité také zmínit, že viry neobsahují lipidový povlak, ale mohou být zničeny chemickým účinkem kvartérních amoniových sloučenin.

Výhody KAS:

 1. Jsou stabilní a mají dlouhou životnost.
 2. Jsou aktivní proti širokému spektru mikroorganismů.
 3. Vytváří bakteriostatický film.
 4. Jsou nekorozivní a nedráždí pokožku.
 5. Jsou v přítomnosti organické hmoty stabilní.
 6. Zůstávají stabilní i v případě vystavení teplotním změnám.
 7. Mají dobré penetrační vlastnosti.
 8. Jsou-li kombinovány s neionogenními smáčedly, vytvářejí dobré dezinfekční prostředky.

Nevýhody KAS:

 1. Jsou relativně drahé.
 2. Jsou neslučitelné se společnými aniontovými složkami detergentu.
 3. Pomalu se rozptylují a mohou tvořit zbytky.
 4. Výroba germicidů je různá a selektivní.
 5. Pokud jsou aplikovány mechanicky, vytváří pěnu.

4. Amfoterní dezinfekční prostředky

Ty se používají téměř výhradně v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Jsou obzvláště účinné při potírání hub, kvasinek a virů, ale nemají žádný účinek proti bakteriálním sporům.

Jsou kompatibilní se širokým spektrem čisticích prostředků a jako takové mohou být včleněny do čisticích roztoků stejným způsobem jako KAS. Nicméně jsou méně ovlivněny tvrdostí vody a lze je snadno vypláchnout z čištěných povrchů. Opět, stejně jako jiné dezinfekční prostředky popsané v této části, mohou být použity pouze na předem vyčištěné povrchy, protože mohou být při kontaktu s nečistotami neúčinné.

Share This