Zajímáte se o facility management, úklid a trendy v oblasti ekologického čištění? Nabízíme vám souhrn informací o tom, jaká je budoucnost nových úklidových technologií. Chcete-li být ekologičtí, už nestačí při úklidu používat tzv. zelené čisticí přípravky. Úklidové technologie jsou mnohem dál a tak je potřeba soustředit se také na udržitelnost.

Používat ekologické prostředky už nestačí

Ekologické čištění, nebo-li zelený úklid, a s ním spojené ekologické čisticí produkty, které mají za cíl chránit životní prostředí a lidské zdraví, jsou v současnosti v oblasti profesionálního úklidu celkem zaběhlou praxí. Velký eko boom, zejména u čisticích prostředků, proběhl už před několika lety. Úklidová firma, která v dnešní době nepoužívá ekologické čisticí prostředky a nemyslí environmentálně, jako by nebyla. Někteří odborníci z průmyslu tvrdí, že už nestačí být jen zelený. Pokud firmy a manažeři skutečně chtějí vytvořit udržitelné prostředí efektivním způsobem, který je také konkurenceschopný, musí se podívat na to, jak jsou materiály získávány, vyráběny, distribuovány, používány, recyklovány a likvidovány. Technologické trendy se neustále vyvíjejí, aby vyhovovaly těmto potřebám, což může vést k řadě příležitostí. Jaká je tedy budoucnost úklidových technologií a jaké jsou aktuální trendy ekologického čištění?

Mohlo by vás zajímat: Jak na profesionální ekologický úklid? Stačí výkonný úklidový stroj, čistá voda nebo ekologický čisticí prostředek

Nové úklidové technologie

Nové moderní technologie v oblasti úklidu nabízí několik trendů, které se zabývají zejména vodou. Právě s vodou se totiž při úklidu velmi plýtvá, což si samozřejmě uvědomuje jen málokdo. Pokud se právě vy chystáte na změnu a chcete být co nejvíce ekologičtí, zaměřte se na technologie spojené s úpravou a následným šetřením vody.

Použitá a recyklovaná voda

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu suchu je jakákoliv technologie snižující dopad na pitnou vodu stále důležitější. Používání recyklované vody při čištění je něco, o čem si myslíme, že bude v příštích letech rezonovat na trhu úklidových služeb. Naše úklidová firma se snižováním množství vody při úklidových pracích pracuje již delší dobu. Používáme totiž úklidové stroje Kaivac, které hledí na ekologické principy. Šetří vodu a jsou natolik silné, že nemusíte používat žádné čisticí prostředky.

Existují různé způsoby, jak šetřit při úklidu vodou. Již použitá voda je typicky voda po koupání nebo ze sprch, voda z automatických praček, ale například i dešťová voda. I tuto vodu je ale možné recyklovat a znovu využít. Recyklovaná voda může být znovu použita například pro terénní úpravy, proplachování pisoárů, mytí oken nebo exteriérů apod.

Technická voda

Existují technologie čištění vody, které dokáží přeměnit vodu z vodovodu na opravdu čistou vodu a to bez použití jakékoliv chemikálie. Tzv. technická voda (Engineered water) je použitelná pro profesionální čištění, přičemž nemusíte používat žádné chemické čisticí prostředky. Technická voda představuje její úpravu pomocí horké páry, vodního ozonu, elektrolýzy, nebo pomocí tzv. nanobublin.

Čištění pomocí horké páry funguje tak, že parní stroj ohřeje vodu na zhruba 120 °C a pomocí super tenkých trysek je aplikována na čištěný povrch. Takto horká voda, bez použití chemického čističe, rozpustí a uvolní nečistoty a zahubí většinu bakterií, plísní a dalších kontaminantů. Vyspělé parní čističe navíc dokáží znečištěnou vodu vysávat a znovu použít.

Čištění vody ozonem představuje relativně novou technologii, která je zatím využívána především v průmyslových podnicích. Ozon je jedním z nejsilnějších dezinfekčních a oxidačních činidel. Schopnost ozonu vyhubit mikroorganizmy ve vodě je opravdu vysoká – asi 300x vyšší než chlor. Oproti chloru také hubí bakterie asi 100x rychleji. K tomu, abyste si mohli čistit vodu ozonem, je potřeba si pořídit generátor ozonové vody.

Chemické roztoky generované elektrolyzovanou vodou fungují na základě elektrického proudu mezi dvěma elektrodami, které jsou ponořeny do vody. Tento proces vytváří dvě chemické řešení, které se shromažďují a používají k čištění. Prvním roztokem, který vznikne pomocí elektrolýzy, je zředěný roztok hydroxidu sodného ve vodě. Hydroxid sodný je běžná chemická látka používaná jako přísada do čisticích prostředků. Druhým roztokem, který vznikne pomocí elektrolýzy, je zředěný roztok kyseliny chlorné (bělící činidlo), který zabíjí bakterie. K tomu, abyste získali z čisté vody chemický roztok pro čištění bez použití syntetických chemických látek, je třeba si pořídit zařízení na elektrolyzovanou metodu vody.

Čištění pomocí nanobublin představuje elektrochemickou přeměnu vody na inovativní roztok bez použití chemických látek, který velmi efektivně čistí, šetří peníze a výrazně snižuje dopad na životní prostředí ve srovnání s denně používanými chemikáliemi, například na čištění podlah. Nanobubliny jsou drobné plynné, typicky vzduchové, dutiny ve vodních roztocích, které mají schopnost měnit normální vlastnosti vody. Čištění pomocí nanobublin je komerčně využíváno v některých automatizovaných úklidových strojích na podlahy.

Mohlo by vás zajímat: Čisticí prostředky zvyšují riziko plicních onemocnění, prokázaly studie. Vdechujete je také!

Konkurenceschopnost v profesionálním úklidu

Facility manažeři mají práce až nad hlavu. Také v jejich zájmu je plnit cíle udržitelnosti. Jejich dodavatelé úklidu, kteří tuto práci mohou podporovat a kteří se mohou setkat s odborníky na udržitelnost a ukázat, že chápou otázky, jako je používání vody a šetření s ní, jim poskytují obrovskou konkurenční výhodu. Nejde jen o to kvalitně uklidit, ale také o to, aby se mluvilo o tom, co skutečně ovlivňuje práci facility manažera. Bohužel existuje jen velmi málo lidí, kteří udržitelnost opravdu chápou a prosazují. Jenže ti, kteří to dělají, mohou získat do svého portfolia ty největší klienty.

Podnikatel, který chápe, jak může bez použití chemických čisticích prostředků a díky vyspělým technologiím prodloužit životnost čištěných zařízení a povrchů, dokáže také ovlivnit zisk ze své práce. Kromě toho budou mladí absolventi, kteří přicházejí do facility managementu, vzděláni, aby věděli, jaká je opravdová udržitelnost.

Zelený a udržitelný produkt není to samé!

Existuje několik výchozích bodů pro facility manažery, kteří disponují vlastním úklidovým personálem a snaží se být inovativní a nákladově efektivní. Udržitelný proces čištění je ale může vzhledem k velkému množství úklidových technologií na trhu zastrašit. Proto doporučujeme, aby manažeři spolupracovali se správnými prodejci.

Pokud se opravdu chcete vydat cestou zeleného úklidu, musíte v první řadě rozlišovat mezi ekologickými chemickými prostředky a opravdu udržitelným produktem. Můžete totiž narazit na ekologický přípravek, který naprosto splňuje zelená kritéria, ale zamyslete se také nad tím, odkud tento produkt pochází. Vemte si, že tento ekologický přípravek cestuje lodí například až z daleké Číny. Položte si pak otázku: “Kolik paliva se dostalo do ovzduší, nebo dokonce i do oceánu, než se k vám produkt dostal?” Odpověď na tuto otázku asi nebude nikdy přesná, ale otázka sama o sobě o něčem vypovídá.

Nezapomeňte proto rozlišovat mezi zeleným a udržitelným produktem. Není to totéž! Najděte si správného partnera, který je skutečně oddaný trvale udržitelnému rozvoji. Mluvte s lidmi, kteří o udržitelnosti skutečně něco vědí a nabízejí jasný směr.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share This