Jste ředitel státní či soukromé školy nebo provozujete jakékoliv jiné zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých? A víte, že úklid v těchto zařízeních podléhá zákonným požadavkům? Chcete-li mít úklid ve vaší škole z hlediska legislativy na jedničku, přečtěte si tento článek.

Zákonné požadavky na úklid ve školách

Zákonné požadavky na úklid ve školách jsou uvedeny v § 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

1. Podlahy a koberce

Podlahy a jiné podlahové krytiny a povrchy musíte ztírat každý den, a to na vlhko. Pokud se ve škole nachází koberce, musíte je též každý den čistit pomocí vysavače.

Tip na úklidový stroj: OmniFlex™ AutoVac
Tip na úklidový vozík: OmniFlex™ Microfiber Trolley System
Tip na vysavač: Sprintus MAXIMUS

2. Odpadky

Jste povinni každý den vynášet koše s odpadky. Za žádných okolností by nemělo docházet k tomu, že v odpadkových koších zůstanou zbytky jídla, které budou zdrojem zkázy a plísní.

3. Sociální zařízení

Denně musíte čistit umyvadla, záchody, pisoáry, a to za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem.

4. Omyvatelné stěny

Minimálně jednou týdně musíte provádět také čištění omyvatelných částí stěn hygienických zařízení a dezinfikování umýváren a záchodů.

Tip na úklidový stroj: OmniFlex™ Crossover cleaning SUV

5. Okna a světla

V intervalu minimálně dvakrát ročně jste jako provozovatel školy či jiného provozu pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých povinen provádět mytí oken včetně rámů, svítidel a jiných světelných zdrojů.

6. Celkový úklid

Alespoň dvakrát ročně musíte provést celkový úklid všech prostor a zařizovacích předmětů. Zařizovací prostory představují například toaleta, pisoár, bidet, umyvadlo, vana, sprcha, vanička na nohy, pračka, myčka apod.

7. Malování

Malování je též součástí úklidu ve školách. Dle zákona je nutné ho provádět minimálně jednou za tři roky nebo v případě potřeby i častěji.

8. Větrání a čištění vzduchotechniky

Součástí úklidu v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání je také pravidelné větrání, případně pouštění klimatizace. Pokud se v těchto prostorách nachází také vzduchotechnika, je vaší povinností zajistit její čištění, a to podle návodu výrobce nebo dodavatele.


Mohlo by vás také zajímat zajímat:

Share This