Každý rok, zpravidla na podzim, nebo na začátku kalendářního roku, oznamuje Státní zdravotní ústav tzv. chřipkovou sezónu, pro většinu z nás známou spíše jako chřipkovou epidemii. Ta celosvětově zasáhne 10 – 15 % populace a může mít i smrtelné následky. Přečtěte si, jak můžete pomocí rychlého monitorování pomocí ATP testu předcházet šíření chřipky. Vhodné zejména pro zdravotnická zařízení, školy, školky, pečovatelské domovy apod.

Dopady chřipkové epidemie

Chřipka je celkem závažné onemocnění, i když se nám to nemusí na první pohled zdát. Každý rok způsobí chřipková epidemie v České republice onemocnění statisíců obyvatel, přičemž asi dva tisíce lidí umře v souvislosti s ní. Jak je známo, nejčastěji postihuje školáky a dospívající. Úmrtí v souvislosti s chřipkou je pak nejčastější u seniorů. Jak je známo, nejlepší způsob ochrany a prevence před chřipkovou epidemií je očkování proti chřipce. Chřipka je celosvětová nemoc a ročně ji zasáhne přibližně 10 – 15 % obyvatelstva planety.

Chřipka v souvislosti s úklidem

Velkým problémem je, že když někdo má chřipku, často kýchá nebo kašle, čímž uvolňuje virus chřipky, který dopadá na okolní plochy, se kterými mohou přijít do styku i ostatní lidé. Virus chřipky je ale velmi odolný. Typicky přežívá přibližně 48 hodin na neporézních površích.

Je proto dobré používat kvalitní a super silné bezdotykové úklidové stroje a jiné čisticí systémy pracující na stejném principu. Je ale také důležité, v období chřipkové epidemie, tyto povrchy po vyčištění testovat – vyzkoušet, jak efektivní je použitá úklidová technologie. A nemusí se nutně jednat o testování ve zdravotnictví, kde byste to asi nejvíce čekali. Stejně důležité je testovat přítomnost chřipky také ve školách, sanatoriích, lázních, na úřadech a jiných veřejných budovách.

Testujte vyčištěné povrchy

Testování vyčištěného povrchu nám totiž řekne, zda ještě obsahuje nějaké zárodky nebo bakterie chřipky. Nejlepší způsob, jak to zjistit, je použít systém rychlého monitorování ATP, který používá každá kvalitní úklidová a deratizační firma. Většina úklidových firem ale ATP nepoužívá, protože ani neví, co to vlastně je nebo jak funguje. Pokusíme se vám to vysvětlit.

Co je ATP systém?

ATP test je jakýsi proces, při kterém dochází k rychlému uživatelskému měření aktivně rostoucích mikroorganizmů. Testování se provádí detekcí adenosintrifosfátu. ATP představuje molekulu nacházející se v živých buňkách a kolem nich a jako taková poskytuje přímou míru biologické koncentrace v daném povrchu. Jednoduše řečeno, ATP zjistí úroveň čistoty a výskyt bakterií či virů na daném povrchu.

Více se můžete dočíst v článcích:

Jak fungují ATP systémy rychlé kontroly?

Určitě jste už někdy viděly světlušky. Jejich zadečky se v důsledku chemické reakce rozsvítí. Monitorování ATP funguje na podobném principu. Když se kyslík, ATP a některé další sloučeniny smísí, produkují světlo. Světlo a jeho intenzita jsou snímány tzv. luminometrem (přístroj na měření ATP). Funguje to jednoduše: pomocí speciální stěrky (tamponu) uděláte stěr povrchu. Tampon pak vložíte do luminometru, který vyhodnotí přítomnost a množství ATP. Tato reakce se nazývá bioluminiscence a zahrnuje tyto prvky:

  • Enzym luciferázy – přirozeně se vyskytuje ve světle, nebo lze synteticky vyrobit
  • Adenosin trifosfát (ATP) – molekula energie všech živých organismů
  • Kyslík – katalyzátor
  • Luicferin – molekula, která podléhá chemickému náboji při připojení enzymu
  • ATP + Luciferin + Luciferáza + O2 == == Světelný výkon

Jak správně měřit ATP?

ATP měření provádějte vždy před a po úklidu – čištění povrchu. Před čištěním otestujte například toaletu, ideálně i kliku dveří. Luminometr vám ukáže, zda je ATP přítomen a jaké je jeho množství. Řekněme tedy, že jsme provedli test rukojeti dveří. Luminometr nám dal hodnotu 90, což znamená, že je přítomno značné množství ATP.

Poté, co vyčistíme kliku dveří, můžeme získat následující výsledky:

  • 71 nebo vyšší – čištění nebylo účinné,
  • 36 až 70 – čištění je lepší, ale je třeba ho zlepšovat,
  • 35 nebo méně – udělali jsme dobrou práci, čištění bylo maximálně účinné.

Podívejte se na naše video, které demonstruje přítomnost bakterií na podlaze před a po vytření podlahy mopem a po vytření super výkonným úklidovým strojem Kaivac.

Jak jste mohli vidět na videu, systémy monitorování ATP můžete používat nejen během chřipkové epidemie, ale také pro kontrolu kvality a účinnosti úklidu a čištění. Používejte ho před a po čištění a zjistěte, jak je vaše úklidová technika spolehlivá a zda opravdu odstraňuje většinu nejen nečistot, ale také bakterií a virů, včetně chřipky.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share This