Používáte na vytírání vaší podlahy mop? Zastavte se na chvilku a přečtěte si následující fakta. Mopy na vytírání podlahy jsou dobře známé a oproti úklidovým strojům podstatně levnější. Hojně se používají nejen v domácnostech, ale také při úklidech firem, kanceláří, veřejných budov a bohužel také, což je nejhorší, ve školách a zdravotnictví. Věnujte pár minut tomuto článku a možná i vás přesvědčí k tomu, že je čas najít lepší metodu vytírání podlah.

3, respektive 1 výhoda vytírání s mopem

  1. nižší pořizovací cena
  2. oproti klasickému vytírání hadrem si nemusíte namáčet ruce
  3. s mopem se naučí pracovat úplně každý

„Když odložíte mop a pořídíte si úklidový stroj na podlahy, ze tří výše uvedených výhod vám nakonec zůstane jen jedna.“

5 nevýhod vytírání s mopem

Zamysleli jste se někdy také nad nevýhodami vytírání mopem? Asi budete nemile překvapeni. Informace, které vám v tomto článku nabízíme nejsou jen nějakou domněnkou, ale vycházejí z naší více jak 20-ti leté zkušenosti, kterou v oblasti úklidových služeb máme.

  1. mopy roznáší špínu
  2. práce s mopem je těžká a pomalá
  3. mop zanechává mokrou podlahu
  4. mop je domovem bakterií a šíří nemoci
  5. mop nikdy nevyčistí podlahu dokonale

Pojďme se na jednotlivé nevýhody mopů podívat blíže.

1. Mopy roznáší špínu

Mop neodstraňuje špínu, ale pouze jí roztírá a šíří kolem sebe. Je prokázáno, že tradiční mopy za sebou nechají okolo 30-60% špíny. Je třeba si uvědomit, že když vytáhnete čistý a vlhký mop z kbelíku, vytřete s ním špínu na podlaze, znovu ho vyperete v kbelíku a budete pokračovat ve vytírání, stále používáte špinavou vodu. Takže neustále dokola jen vytíráte špínu z podlahy do kbelíku a z kbelíku zpět na podlahu. Existuje ale možnost, jak vracení špíny z kbelíku na podlahu zmenšit – po každém jednom vytření a vyždímání mopu vyměníte v kbelíku vodu. V takové případě se ale hodně naběháte a vytírání podlahy bude naprosto neefektivní.

2. Práce s mopem je těžká a pomalá

Vytírání podlahy s mopem není příliš oblíbená práce, co si budeme říkat. Člověk musí používat obě ruce a vydávat relativně hodně síly nejen při samotném vytírání, ale také při ždímání špinavého mopu. S mopem nejčastěji pracují ženy a ty by nám tuto zkutečnost určitě potvrdily. Mimo to, že práce s mopem je těžká, je také třeba si uvědomit, že musíte mop namočit, vyždímat a následně vytřít. V závislosti na velikosti uklízené plochy to musíte udělat několikrát. Při úklidu podlahy v domácnosti to hospodyňka udělá 5-10 krát, ale při úklidu ve veřejných budovách to udělá mnohonásobně krát.

3. Mop zanechává mokrou podlahu

Velkou nevýhodou vytírání mopem je, že za sebou nechává mokrou podlahu a ta představuje značné bezpečnostní riziko. Nejčastějším rizikem je uklouznutí a týká se zejména starších lidí a dětí. Úrazy následkem mokré podlahy se nejčastěji stávají ve veřejných budovách, halách, školách a bohužel také v nemocnicích. Mokrá podlaha je ale nebezpečná ještě z jednoho hlediska – podstatně zvyšuje potenciál pro výskyt plísní, a to zejména v podlahových spárách.

4. Mop je domovem bakterií a šíří nemoci

Bakterie a nemoci, které se dokáží šířit používáním mopů, jsou asi to nejhorší, co můžete od tohoto rádoby pomocníka očekávat. Přiznejte se, jak často sundáte spodní část mopu, tedy třásně, kterými se vytírá, a vyperete je v pračce na nejvyšší stupeň teploty? Pravděpodobně jste to neudělal(a) nikdy nebo jen výjimečně či zcela občasně. Pokud to tak opravdu je, je pravděpodobné, že váš mop může být stále plný špíny a nebezpečných bakterií, ze kterých se pak šíří nebezpečné nemoci, jako je žloutenka nebo chřipka.

Studie z roku 2004 nazvaná “Household cleaning and surface disinfection: new insights and strategies“ (česky: Úklid domácnosti a dezinfekce: nové pohledy a strategie), kterou vydal Journal of Hospital Infection, zjistila, že mop, kterým se vytře jeden povrch se často používá k vytření jiného povrchu, to znamená, že dochází ke křížové kontaminaci bakterií.

Když se vrátíme o několik desítek let zpátky, konkrétně do roku 1971, tak zase jiná americká studie, “Hospital Sanitation: The Massive Bacterial Contamination of the Wet Mop“ (česky: Nemocnice a zdravotnická zařízení: Masivní bakteriální kontaminace díky mokrým mopům), zkoumala mikrobiální kontaminaci čisticích hadrů a jejich potenciál k šíření nemocí. Tato studie zjistila, že mopy, které jsou odloženy mokré, podporují bakteriální růst na velmi vysoké úrovni a navíc, že je není možné dostatečně dekontaminovat ani prostřednictvím chemické dezinfekce. Studie také zjistila, že pokud má dojít k efektivní dekontaminaci mopů a zabránění hromadění bakterií, musí se mopy měnit a dezinfikovat každý den.

5. Mop nikdy nevyčistí podlahu dokonale

Na internetu najdete celou řadu pozitivních recenzí, ve kterých se píše, jak jsou mopy skvělým pomocníkem při údržbě podlah, jak vám ulehčí práci, a jak dokonale vyčistí vaši podlahu. Je známo, a často je to cítit i přímo z textu, že takové recenze jsou zaplacené samotnými prodejci mopů. Samozřejmě, že je to marketingová strategie a prodejce za to nelze odsuzovat. Mopy jsou vhodné možná tak pro domácí použití, kde míra znečištění není tak velká, jako například v průmyslových odvětvích, školách nebo zdravotnických zařízeních. Vzhledem k tomu, že máme s úklidem zkušenosti již od devadesátých let, účastníme se různých konferencí po celém světě, které se týkají hygieny a úklidu, hovoříme s hygieniky a studujeme odborné publikace, víme velmi dobře, že mop podlahu nikdy nevyčistí dokonale. Mop jen roztírá špínu, je naprosto nehygienický a plný bakterií a práce s ním je vysoce neefektivní. Praktický a konkrétní důkaz vám přineseme již brzy v jednom z dalších našich článků, který se bude zabývat monitoringem hygieny pomocí ATP testu.

Úklidový stroj na čištění podlah

Co použít na podlahu, když ne mop?

Tak a teď se možná zeptáte, co tedy používat na vytírání podlahy, když ne mop. Je to zcela jednoduché – pořiďte si kvalitní úklidový stroj, ideálně pro suché nebo mokré vytírání. Takový stroj dokáže odstranit až 99% všech nečistot a vyčistit podlahu bez rizika křížové kontaminace a navíc zanechá podlahu suchou. Úklidový stroj totiž neroztírá špínu, protože ji rovnou vysává.
Někdo může namítat, že takové stroje jsou velmi drahé a nedostupné, ale to je jen mýtus, respektive přežitek z dob dávných. To už dávno neplatí. V dnešní době lze na trhu sehnat i pro domácnosti velmi kvalitní a zároveň cenově dostupné stroje. Úklidové stroje pro komerční a profesionální použití už také v mnoha případech nejsou tak drahé, jak tomu bylo dříve. Technologie se neustále zlepšují a konkurence přibývá. I to je důvod, proč je dnes úklidová technika mnohem více dostupná. Podívejte se například na naši nabídku špičkových amerických podlahových strojů KaiVac, jejichž cena je oproti běžně dostupným konkurenčním strojům třetinová.

Potřebujete poradit s výběrem stroje na čištění podlah nebo máte jiný dotaz? Napište nám do komentářů.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This