Provozujete chovatelskou stanici nebo útulek pro psy a kočky a rádi byste se dozvěděli nějaké informace týkající se úklidu a čištění těchto prostor? Připravili jsme pro vás ucelený článek, který popisuje celý postup čištění a úklidu včetně bezpečnostních opatření a dalších tipů. Pojďme na to!

Obsah článku:

 1. Úklid pomáhá předcházet nemocem
 2. Zdraví a bezpečnost na prvním místě
 3. Pravidelnost čištění
 4. Používání správných nástrojů a čisticích prostředků
 5. Čištění a úklid chovatelské stanice krok za krokem
  1. Než začnete s čištěním
  2. Umyjte a vyperte příslušenství
  3. Ukliďte viditelné nečistoty
  4. Čistěte od shora dolů
  5. Dezinfikujte a opláchněte prostor
  6. Dezinfikujte úklidové stroje a nástroje
  7. Vyčistěte odvětrávání a klimatizaci
  8. Vyvětrejte a nastěhujte zvíře zpět

1. Úklid pomáhá předcházet nemocem

Špatně udržované chovatelské stanice mohou představovat riziko nejen pro zdravá zvířata, ale také pro lidi. Čištění a dezinfekce snižuje pravděpodobnost výskytu bakterií, plísní a parazitů, kteří způsobují infekce a různá onemocnění.

Čisté prostředí pomáhá předcházet nemocem, jako je např. psincový kašel, parvoviroza apod. Také kočky mohou v důsledku zanedbané hygieny chovatelské stanice nebo útulku trpět různými chorobami, jako je třeba kočičí kalicivirus (kočičí rýma, onemocnění horních cest dýchacích).

Je proto v zájmu každého provozovatele chovatelské stanice nebo útulku pro psy a kočky, aby udržoval čistotu a hygienu na vysoké úrovni. Nejen že ochrání zdraví zvířat, zaměstnanců a zdraví své, ale také lidí, kteří stanici navštíví. Navíc ani návštěvníkům nebo dokonce potenciálním klientům není lhostejná úroveň čistoty a hygieny. Je to jedna z prvních věcí, které si už mezi dveřmi všimnou.

2. Zdraví a bezpečnost na prvním místě

Úklid a čištění v prostorech, kde se pohybují nebo žijí zvířata, platí zvýšená opatrnost a bezpečnost. To znamená, že musíte zajistit, aby všechna zvířata, vy sami, ale i všichni kolem, zůstali chráněni před riziky, které jsou spojeny s úklidem, čištěním a dezinfekcí zvířecích výběhů a obydlí. Pamatujte si, že zdraví a bezpečnost je vždy na prvním místě!

Hloubkové čištění a dezinfekce téměř vždy vyžaduje použití silných čisticích prostředků, často chemikálií. Je proto zcela nezbytné, abyste z hlediska bezpečnosti vždy přijali následující preventivní opatření:

 • před úklidem přesuňte zvíře do jiné bezpečné oblasti,
 • před návratem zvířete se ujistěte, že je prostor čistý a neobsahuje žádné zbytky nebezpečných látek,
 • před použitím čisticích prostředků pečlivě zkontrolujte chemickou interakci,
 • nikdy nemíchejte chlornan sodný neboli chlor (bělidlo) s produkty na bázi amoniaku neboli azanu (čpavku),
 • při čištění noste vhodné OOPP,
 • skladujte čisticí prostředky mimo dosah zvířat a dětí.

Tato opatření vám mohou připadat jasně, ale nezapomeňte, že i když se věci v průběhu času opakují, lidé mají tendenci přehlížet některé klíčové faktory. Opakování je matka moudrosti.

Mohlo by vás zajímat: Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) v oblasti úklidových služeb

Abyste se vyhnuli šíření nemocí, čistěte nejdříve prostory zdravých zvířat a až poté nemocných. Doporučujeme čištění v následujícím pořadí:

 1. Prostory zdravých štěňat
 2. Přepravky zdravých kojících zvířat matek
 3. Prostory zdravých dospělých zvířat
 4. Prostory nemocných zvířat

Odborníci doporučují skladovat čisticí prostředky, tzn. všechno od kartáčů a stěrek, přes rukavice a zástěry, pro nemocná nebo karanténní zvířata zvlášť. Nezapomeňte také na osobní hygienu a preventivní opatření, zejména pak při mytí rukou.

Mohlo by vás zajímat: Systém barevného kódování při úklidu a kontrola infekce – část 4 (Hygiena rukou a dezinfekce)

Tip: Nepoužívejte v chovatelských stanicích čpavkové čističe, protože zápach je podobný moči a to může způsobit, že se zejména u psů zvýší potřeba značkovat.

Po použití dezinfekčních prostředků a jiných chemických čističů se vždy ujistěte, že jste je ze všech povrchů dobře spláchli. Zbytky by se totiž mohly dostat na tlapky zvířat a následně do trávicího traktu, což by mohlo způsobit otravu.

3. Pravidelnost čištění

Čím déle je povrch bez čištění, tím více bakterií se v něm udržuje o roste. To zvyšuje pravděpodobnost, že se zvířata dostanou do styku s bakteriemi. Symptomy psinky mohou trvat až čtyři týdny a v některých případech mohou dokonce zdraví psi nosit tuto nemoc aniž by sami onemocněli.

Doporučení: Pokud má vaše chovatelská stanice více jak dva psi, nebo pokud se vaši psi často stýkají s jinými psy, je třeba stanici důkladně čistit alespoň jednou týdně.

4. Používání správných nástrojů a čisticích prostředků

Nedoporučujeme na úklid a čištění chovatelských stanic ani jiných prostor, kde se vyskytují zvířata, používat klasické hadrové mopy. Ty totiž podporují křížovou kontaminaci! Rozhodně lepší volba je úklidový vozík s mikrovláknovým mopem nebo některý z kvalitních podlahových čisticích strojů.

Bez ohledu na to, jaký budete používat dezinfekční prostředek, nikdy nezničí všechny patogeny a škodlivé bakterie. Ty jsou v mnohých případech vůči jednomu produktu rezistentní. Proto doporučujeme jednou týdně střídat čisticí a dezinfekční prostředky. Paradoxně nejúčinnějším je obyčejné mýdlo s vodou.

Mohlo by vás zajímat: 

Užitečné tipy, jak používat dezinfekční přípravky:

 • Dezinfekční prostředky používejte ve správné koncentraci.
 • Dodržujte doporučenou dobu působení čisticího prostředku.
 • Dezinfekční prostředky nanášejte vždy na čistý, neporézní povrch bez organických látek.
 • Dezinfekční prostředky a detergenty se mohou navzájem rušit a různě reagovat, proto je nikdy bez výslovného doporučení výrobce nemíchejte.
 • Nesprávné používání dezinfekčních prostředků představuje výrazné bezpečnostní riziko, které může vést k poškození zdraví nebo dokonce smrti zvířete.

Bez ohledu na to, který dezinfekční prostředek si vyberete, nezapomeňte na to, že vaši zaměstnanci musí absolvovat školení v oblasti BOZP se zaměřením na úklidové práce a manipulaci s chemickými látkami. Stejně tak musí být seznámeni s bezpečnostními listy všech nebezpečných chemických látek, se kterými pracují.

5. Čištění a úklid chovatelské stanice krok za krokem

Postupujte podle našeho průvodce krok za krokem a dejte vaší chovatelské stanici maximální možnou úroveň čistoty a hygieny. Budete spokojeni vy, zvířata i návštěvníci či klienti.

5.1. Než začnete s čištěním

Než začnete s jakýmkoliv čištěním, přesuňte zvíře z kotce na jiné oddělené a bezpečné místo. Nikdy ho nenechávejte v místě, kde dochází k čištění a používání chemických látek! Mohlo by to mít fatální následky. Odstraňte také veškeré příslušenství, jako je miska na žřádlo a vodu, pelech, hračky apod.

5.2. Umyjte a vyperte příslušenství

Dezinfikujte misky namočením do správně zředěného roztoku, nechte působit, řádně je opláchněte čistou vodou a osušte. Můžete je také protáhnout myčkou na nádobí. Pelech, deky a látkové hračky vyperte v pračce. Ostatní plastové a dřevěné hračky umyjte dle potřeby.

5.3. Ukliďte viditelné nečistoty

Před použitím sanitizéru nebo dezinfekčního prostředku se nejdříve zbavte viditelné špíny. Odstraňte shluky chlupů, listí a jiných nečistot. Pokud jsou v prostředí také zvířecí výkaly nebo zvratky, vyčistěte je teplou mýdlovou vodou. To umožňuje následnému dezinfekčnímu prostředku dobře proniknout do čištěného povrchu.

5.4. Čistěte od shora dolů

Existuje celá řada způsobů šíření bakterií a virů způsobujících mnoho různých onemocnění. Zatímco podlaha je hlavním cílem čištění, viry a bakterie mohou být také na stěnách, stropech a dveřích. Pokud začnete čistit nejdříve podlahu, bakterie ze stěn a stropu budou stékat dolů, což znamená, že se opět dostanou na čerstvě vyčištěnou podlahu. Raději začněte od stropu, pak teprve dělejte stěny a nakonec podlahu.

5.5. Dezinfikujte a opláchněte prostor

Zřeďte dezinfekční a čisticí prostředky podle pokynů výrobce a naneste je na čištěné povrchy. Dávejte opravdu pozor, protože nesprávně naředěné čisticí a dezinfekční prostředky mohou způsobovat:

 • korozi kovových částí kotců a klecí,
 • dýchací problémy u lidí,
 • zdravotní komplikace a otravy zvířat.

Mohlo by vás zajímat: Čisticí prostředky zvyšují riziko plicních onemocnění, prokázaly studie. Vdechujete je také!

Dodržujte dobu účinku

Dezinfekční prostředky se mezi sebou liší zejména dobou účinku (doba setrvání), tzn. časem, po který jim trvá, než zabijí většinu bakterií. Každý výrobce tohoto přípravku by měl dobu setrvání uvádět v návodu k použití. Nastavte správnou dobu setrvání dezinfekce, abyste si byli jisti, že funguje efektivně a zabije většinu škodlivých bakterií a patogenů.

Nesnažte se sami nastavit vlastní dobu účinku. Pouze výrobci přesně vědí, jak dlouho má působit. Vyhněte se také dvojímu dávkování. Nedává to žádný smysl.

Čistěte vždy v ochranných rukavicích, s respirátorem a ochrannými brýlemi. Čištění provádějte kartáčem. Začněte od shora dolů, tedy od stropu, přes stěny až k podlaze. Dezinfikovat stropy, stěny i podlahu je nesmírně důležité, protože i tam mohou být usazeny bakterie. Neměli byste vynechat ani prostor pro odpočinek zvířete, čelní a zadní strany dveří, závěsy, západky a všechny ostatní povrchy.

Nakonec velmi důkladně opláchněte všechny povrchy teplou vodou a vše důkladně osušte. Můžete použít stěrky nebo třeba ventilátory a mobilní sušičky.

Mohlo by vás zajímat: Mokrá podlaha nemusí být zaručeně čistá. Změřte si úroveň úklidu pomocí ATP testu

5.6. Dezinfikujte úklidové stroje a nástroje

Stěrky, kartáče a zejména mopovací hadry mohou po úklidu obsahovat viry a bakterie. Pokud ty samé úklidové prostředky použijete bez vyčištění a dezinfekce v jiném kotci, s velkou pravděpodobností dojde ke křížové kontaminaci, tzn. k přenosu bakterií z jednoho místa na druhé (z jednoho kotce do druhého). Tomu můžete předejít, když všechny úklidové stroje a nástroje důkladně po každém čištění kotce dezinfikujete. To platí také pro ochranné rukavice, které při úklidu používáte.

Používejte nástroje, které lze snadno dezinfikovat, jako jsou plastové kartáče a hadříky z mikrovlákna. Vyvarujte se čištění nástrojů vyrobených z organických materiálů, jako jsou bavlněné hadry a mopy. Organické materiály je těžší dezinfikovat a jsou dokonalým místem pro křížovou kontaminaci bakterií.

5.7. Vyčistěte odvětrávání a klimatizaci

Věnujte pozornost také čištění a dezinfekci odvětrávání a klimatizace, protože to jsou místa, kde se velmi rychle hromadí různé nečistoty – prach, srst apod. Filtry vyměňujte jednou měsíčně. Pomáhá to udržovat alergeny na uzdě, ale také lepšímu chodu klimatizace.

5.8. Vyvětrejte a nastěhujte zvíře zpět

Jakmile máte všechno hotové a uklidili jste po sobě všechny zbytky čisticích a dezinfekčních prostředků, můžete začít se stěhováním zvířete zpět do jeho kotce.Pokud se vám náš článek líbil, budeme moc rádi, když ho pošlete dál. Sdílejte ho na sociálních sítích, svém webu nebo blogu. A nebo nám pošlete fotku, jak krásně jste vyčistili vaší chovatelskou stanici či útulek.

Centrum nastavení ochrany osobních údajů

Funkční (nutné)

Tzv. funkční soubory cookie jsou nutné pro základní funkce stránky. Mezi ně patří soubory cookie, které stránce umožňují si vás zapamatovat při procházení stránky prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics. Umožňují používat nákupní košík a pokladnu a také pomáhají se zabezpečením a plněním předpisů.

Google Tag Manager (Google Analytics)

Remarketing

Shromažďování údajů pro remarketing v Obsahové a Vyhledávací síti. Jedná se o údaje o přihlášených uživatelích, kteří Googlu umožnili přidružit informace o historii procházení obsahu v prohlížeči a aplikacích k jejich účtu Google a tyto údaje používat k zobrazování personalizovaných reklam.

Google.com, Seznam.cz

Přehledy inzerce

Funkce inzertních přehledů, jako jsou přehledy demografických údajů a zájmů publika, přehledy DoubleClick Campaign Manager a DoubleClick Bid Manager a přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, které nám pomáhají lépe porozumět našim uživatelům.

Google.com

Share This