Křížová kontaminace lze definovat jako přenos škodlivých patogenů z jednoho jedince, předmětu nebo prostoru, na druhého. V restauračních zařízeních se mohou bakterie šířit z potravin na jiné potraviny, ale také do prostor, kde se připravují jídla. Ve zdravotnictví, například v lékárně, se mohou bakterie šířit z klávesnice pokladny až do výrobny léků. Je proto nezbytné zabránit křížové kontaminaci, protože může vést k vážným onemocněním. Pokud provozujete restauraci nebo třeba lékárnu či jiné zdravotnické zařízení, můžete proti vzniku křížové kontaminace podniknout následujících pět klíčových preventivních faktorů.

Vysvětlivka: Co je křížová kontaminace


  1. Vytvořte program osobní hygieny
  2. Udržujte zařízení sterilní
  3. Školte své zaměstnance
  4. Dodržujte požadavky na správné skladování
  5. Čistěte a dezinfikujte pracovní plochy

1. Vytvořte program osobní hygieny

Pokud jde o zacházení s potravinami a manipulaci s recepty v lékárnách, osobní hygiena, zejména pak čisté ruce, je nezbytnou součástí prevence křížové kontaminace. Špinavé ruce totiž často způsobují kontaminaci a 30 až 40 % získaných infekcí. Zaměstnanci lékárny by měli vždy, když opustí aseptickou oblast nebo se do ní znovu vrátí, dodržovat správnou hygienu rukou a používat antiseptické mýdla.

Chcete-li minimalizovat možnost křížové kontaminace ve vaší restauraci, stanovte zásady týkající se hygieny rukou, včetně řádného mytí, péče o ruce a používání rukavic. Jen tak můžete omezit nebo snížit riziko křížové kontaminace.

Mohlo by vás zajímat: Systém barevného kódování při úklidu a kontrola infekce – část 4 (Hygiena rukou a dezinfekce)

2. Udržujte zařízení sterilní

V prostorech lékárny, kde dochází k úklidu, by měly být odstraněny všechny materiály z předchozího vyrobeného produktu a neměly by v nich zůstat žádné zbytky čisticích prostředků. Všechna toxická rozpouštědla a účinné látky by měly být ze zařízení též důkladně odstraněny. Důležité je také ověřit, zda odstranění těchto látek bylo úspěšné. Ideální je provést nejen vizuální kontrolu, ale také bioluminiscenční test (ATP). Stěry ze zdravotnických a lékárenských zařízení by se měly použít k analýze povrchu těchto zařízení, které by měly být až do dalšího použití zabaleny polyetylenovými vaky.

V restauracích platí, že s každým druhem potraviny by se mělo zacházeno odděleně, tzn. tak, aby se například syrové maso nedostalo do kontaktu se zeleninou nebo jinými potravinami, které jsou určené k okamžité spotřebě bez další tepelné úpravy. Typickým příkladem je krájení zeleniny na prkénku, kde se porcuje syrové maso. Ideální je připravovat různé pokrmy v různých částech kuchyně, nebo v různých časových intervalech, a důkladně mezi jednotlivými produkty čistit a dezinfikovat všechno použité kuchyňské vybavení.

Mohlo by vás zajímat: Systém barevného kódování při úklidu a kontrola infekce – část 3 (Cesta přenosu bakterií)

3. Školte své zaměstnance

Ať už se jedná o lékárnu nebo restauraci, zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblasti křížové kontaminace. Měli by být schopni identifikovat a zabránit potenciálně nebezpečným situacím týkající se křížové kontaminace. Personál by měl nosit vhodné a čisté osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), které jsou pro jejich bezpečnou práci zcela nezbytné.

Například v potravinářství by měli všichni dodržovat správné výrobní postupy, aby zabránili přenosu mikroorganismů a alergenů na potraviny. Zaměstnanci lékárny by si měli zase pravidelně měnit pracovní oblečení, a to ideálně po každé výměně nebo rozbití produktu. Zároveň by neměli být kontaminováni čisticími prostředky.

4. Dodržujte požadavky na správné skladování

Bezpečné skladování potravin v restauraci, ale také léčiv v lékárně, je pro eliminaci křížové kontaminace naprosto klíčový faktor. V restauraci je nesmírně důležité chránit jak kvalitu potravin, tak jejich bezpečnost, a to proto, aby se předešlo onemocnění způsobené potravinami, tzv. alimentární onemocnění

Každá potravina by měla být udržována ve správné teplotě. Sklad potravin musí být vždy čistý, bez bakterií a jiných patogenů. V lékárně jsou správná teplota, světlo, vlhkost, podmínky hygieny a ventilace důležitými aspekty systému kontroly celkového léku, ať už jsou uskladněny kdekoliv.

5. Čistěte a dezinfikujte pracovní plochy

Pracovní plochy v restauraci a lékárně by měly být čištěny a dezinfikovány v pravidelných a předem určených intervalech. Všechny povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, musí být účinně vyčištěny a dezinfikovány, aby byla zajištěna bezpečnost potravin a prevence před alimentárními onemocněními. V lékárně by měla být nastavena zvýšená potřeba čištění a dezinfekčních postupů. Povrchy oblastí, kde se nachází sterilní směsi, je nutné čistit velmi často.

Mohlo by vás zajímat: Hygienický úklidový plán. Požadavky a návod na zpracování

Share This